Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Muna – městečko neziskových organizací

Hnutí Brontosaurus Jeseníky získalo zhruba před rokem řadu budov v bývalém vojenském areálu v Mikulovicích. Vizí je vytvořit tam něco jako "městečko neziskových organizací".

  • Publikováno: 10. 04. 2011

Jednalo by se o „městečko“ různých skupin lidí s dobrými, prospěšnými projekty, které budou dohromady spolupracovat a přitom si každá bude moci dělat to své.
Areál z II. světové války je skutečně pozoruhodný z přírodního i historického hlediska a navíc je dost členitý, jako dělaný na různé hry.

Na podzim 2010 nabídl Brontosaurus tuto myšlenku NNO přes Zelený kruh a zájemci o její naplnění se začali jen hrnout ze všech míst Moravy a v mnoha případech i z celé ČR.
Zhruba desítka prvních organizací podepíše 30. dubna t. r. v areálu u kulatého stolu za přítomnosti novinářů, starostů, historika a projektanta darovací smlouvu i smlouvu o spolupráci mezi sebou navzájem.
A tak vznikne první osídlení městečka neziskových organizací, které tento pozoruhodný areál oživí – pro změnu radostnou, pozitivní a v mnoha případech i dobročinnou činností.

Výzva:
Dosud zůstalo k dispozici několik objektů, které Brontosaurus může a chce nabídnout dalším neziskovým organizacím. Stačí, aby samy sobě kladně odpověděly na otázku, zda by jejich činnost obohatilo získání takového objektu v Jeseníkách, zda mají dost sil se o něj starat (nároky sice nejsou příliš veliké, ale bez nadšení by to nešlo) a zda mají reálnou představu o jeho alespoň lehce systematickém využití.

Objekty jsou s různými výjimkami v dobrém stavu. Jsou to však bývalé sklady – jsou dost velké (nejmenší okolo 300 m2, největší mají plochu i trojnásobnou) a roztroušené ve vzrostlém lese, se vším, co to obnáší. Jsou bez elektřiny a dalšího sociálního zázemí. To se nyní řeší ve spolupráci s ostatními neziskovkami, ČEZem, obcí apod.

Organizace, které se rozhodnou o některý objekt ucházet, se zaváží:
1) k alespoň minimálnímu využívání získaného objektu
2) zaváží se k péči o svůj objekt a ještě navíc o jiné dva prvky ve svém okolí (rybníček, skalka, socha, apod.);
3) ke svému aktivnímu podílu na životě Městečka neziskových organizací přiřadit aktivní účast na Valné hromadě (1x ročně), na společné brigádě (alespoň 1x do roka) a na velké společné kulturně-herní akci městečka (letos Festival na Muně v termínu od 23. do 25. září) a několika málo dalších obdobných akcích.

Hnutí Brontosaurus Jeseníky vyzývá proto organizace, které by se ještě chtěly zapojit a získat bezplatně takový objekt, ať se ozvou – nejlépe přímo na tel. č. 603 231 624 nebo na e-mail.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...