Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Slavnostní předání titulů „Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží“ a certifikátů ICM

Ve středu 30. března 2011 byly slavnostně předány certifikáty Informačním centrům pro mládež a tituly „Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží“ .

  • Publikováno: 09. 04. 2011

Náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy zodpovědný za sport a mládež Jan Kocourek spolu se státní tajemnicí – náměstkyní ministra zodpovědnou za oblast finanční a správní ing. Evou Bartoňovou a náměstkem primátora hlavního města Prahy odpovědným za oblast zdravotnictví, volného času a výstavnictví Mgr. Ivanem Kabickým slavnostně předali certifikáty Informačním centrům pro mládež a nestátním neziskovým organizacím titul „Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží“. Slavnostní akt proběhl v reprezentačních prostorách – rezidenci primátora v Praze 1.

Certifikace informačních center pro mládež (ICM)
Cílem certifikace je stanovení jednotného postupu procesu certifikace Informačních center pro mládež, která poskytují, zpracovávají či jinak zprostředkovávají informace určené prioritně dětem a mládeži. Splněním podmínek Národního kodexu standardů kvality poskytovaných služeb se ICM zavazuje dodržovat standardy služeb po celou dobu platnosti certifikátu, tedy do roku 2015.

Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží“
Poprvé mohly o tento titul žádat organizace v roce 2007 v souvislosti s vyhlášenými Programy na léta 2007 až 2008. Titul tehdy obdrželo 28 organizací.
V roce 2010 v souvislosti s novými programy na období let 2011-2015 požádalo o udělení titulu celkem 56 organizací, z nichž podmínky splnilo 35.
Titul je určitou formou státní garance kvality činnosti organizace, která jej obdrží. Udělení titulu je zároveň morálním oceněním kvality dlouhodobé činnosti nestátních neziskových organizací ve prospěch dětí a mládeže.

Pro období let 2011 až 2015 byl titul udělen následujícím organizacím:
Asociace malých debrujárů, Asociace středoškolských klubů České republiky, o.s., Asociace turistických oddílů mládeže České republiky, Centrum pro rodinu Hodonín, Česká tábornická unie, Mládež Českého červeného kříže, Český rybářský svaz, Dakota-Samostatný kmenový a klubový svaz, DOMINO.cz, o.s., Duha, Folklorní sdružení ČR, HESTIA, o.s., Hudební mládež ČR, o.s., Junák – svaz skautů a skautek ČR, Klub Domino, Dětská tisková agentura, Klub Pathfinder, KONDOR Konfederace nezávislých – dětská organizace, o.s., Liga lesní moudrosti – The Woodcraft League, Pionýr, Ratolest Brno, občanské sdružení, Royal Rangers v ČR, SALAMANDR, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží, Salesiánské hnutí mládeže, Salesiánské středisko mládeže, o.p.s., SARKANDER-občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží olomoucké arcidiecéze, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sdružení mladých ochránců přírody, Sdružení přátel Jaroslava Foglara, Sdružení Roztoč, Sdružení turistických a tábornických oddílů, Sojka-spolek mladých o.s., Společenství harmonie těla a ducha, TŠ Bonifác o.s., YMCA v České republice a Zálesáci-pobyt v přírodě.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...