Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Český div na Dlouhých Stráních

Přečerpávací vodní elektrárma Dlouhé Stráně se v roce 2005 zařadila mezi 7 největších divů České republiky.

  • Publikováno: 05. 03. 2011

Stanula tak mezi nejvýznamnějšími českými památkami jako jsou hrad Karlštejn, Pražský hrad nebo zámek Hluboká. V samotném finále hlasovací soutěže se stala dokonce největším Divem České republiky, když pro ni hlasovalo celkem 119 158 občanů.

Elektrárna má tři „nej“: největší reverzní vodní turbínu v Evropě, elektrárnu s největším spádem v České republice a největší instalovaný výkon v ČR.

V elektrizační soustavě plní několik významných funkcí – statickou, dynamickou a kompenzační.
Statickou funkcí se rozumí přeměna nadbytečné energie v soustavě na energii špičkovou – v době přebytku elektrické energie v síti (především v noci) se voda čerpá z dolní nádrže do horní a ve špičkách, v době nedostatku elektřiny, se v turbínovém režimu vyrábí elektrický proud.
Dynamickou funkcí přečerpávací vodní elektrárny se rozumí schopnost plnit funkci výkonové rezervy systému, vyrábět regulační výkon a energii a podílet se na řízení kmitočtu soustavy.
Kompenzační provoz slouží k regulaci napětí v soustavě.

Výstavba elektrárny byla zahájena v květnu 1978. Na počátku osmdesátých let však byla z rozhodnutí centrálních orgánů převedena do útlumového programu. V roce 1985 došlo k modernizaci projektu a po roce 1989 bylo rozhodnuto stavbu dokončit.

Elektrárna je řešena jako podzemní dílo. Obě soustrojí jsou umístěna v podzemí, v kaverně o rozměrech 87,5 x 25,5 x 50 m. Souběžně s kavernou turbín se v podzemí nachází komora transformátorů, která má rozměry 115 x 16 x 21,7 m. V této komoře jsou dva blokové trojfázové transformátory, rozvodny 22 kV a další zařízení.

Elektrárnu je možné zhlédnout spolu s výkladem v rámci exkurzí, které probíhají denně (včetně víkendů a svátků) od 8 do 15 hodin. Jedna exkurze trvá 2,5 – 3 hodiny a maximální počet účastníků je 50 osob.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...