Přidat inzerci

Facebook

Navigace


World Water day – Světový den vody

V roce 1993 Valné shrormáždění OSN vyhlásilo 22.3. jako Světový den vody. OSN a jeho členské státy uskutečnily a doporučily konkrétní kroky k ochraně vodních zdrojů na planetě Země.

  • Publikováno: 02. 03. 2011

Na aktivitách podporujících ochranu vodních zdrojů země a Světový den vody se podílí mnoho organizací jako UN WATER, FAO, UNESCO, WHO, UNICEF a další.

Na zeměkouli je 1,4 miliardy km2 vodní plochy, ale 97,5 % této vody je příliš slané nato, aby se dala použít jako pitná nebo na zavlažování. Jen 0,26 % připadá na jezera a řeky, z kterých bereme vodu na zavlažování a pro naši potřebu.

Spotřeba vody v %

Svět

Afrika

Evropa

Zemědělství

69

88

33

Průmysl

23

5

54

Domácnosti

8

7

13

Na světě je 1,1 miliardy lidí, tedy 18 % světové populace, kteří mají obtížný přístup k pitné vodě. 2,6 miliardy lidí nemá kanalizaci. Každý týden umírá podle odhadů 42 000 lidí na nemoci způsobené nedostatkem pitné vody.

Abychom uspokojili své potřeby, potřebujeme denně 120 litrů čisté vody. Ale, jak již bylo zmíněno, jedna šestina světového obyvatelstva nemá tuto možnost.

V roce 2010 byl Světový den vody věnován kvalitě vody. Tématem pro rok 2011 je Voda pro města.

Důvodem zaměření na spotřebu vody v městských aglomeracích je fakt, že v dnešní době každý druhý člověk na naší planetě žije ve městě. Světová města se neustále rozrůstají a urbanizace postupuje velmi rychlým tempem. 93 % těchto aglomerací připadá na chudé či rozvojové země.

Naléhavost letošního tématu Světového dne vody dokreslují i následující čísla:
– každou sekundu se zvyšuje počet obyvatel ve městech o dva lidi
– každý měsíc v rozvojových zemích se 5 milionů obyvatel stěhuje do měst
– 27 % městské populace v rozvojových zemích nemá vodu z kohoutku
– jeden ze čtyř obyvatel měst na světě, celkově 794 milionů nemá přístup k odpovídající sanitaci
– 827 milionů obyvatel žije ve slumech
– voda je klíč úniku z bídy
– voda je klíč k rozvoji
– voda je klíč ke zdraví
– právo na vodu je základem pro rovnost a udržitelný rozvoj

Rozhodli jsme se proto připravit druhý ročník projektu AQUA UNITED, jehož cílem bude připomenout lidem, že tekoucí voda a sanitární zařízení není samozřejmostí. Chceme to připomenout nejen vážnou, ale i zábavnou formou. Na www.aquamanie.cz budeme postupně uveřejňovat program jednotlivých akcí.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...