Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Pozvání na cesty - exkurze pro pedagogy

Také cítíte blížící se jaro? Je nejvyšší čas naplánovat si toulky rozkvetlou přírodou, dříve než nástup hlaváčků a dymnivek předběhnou jiné důležité zápisky v diáři.

  • Publikováno: 28. 02. 2011

Jako každý rok připravilo i letos středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr řadu exkurzí s osvědčenými externími lektory. Zájemci si mohou zopakovat přímo v terénu své botanické znalosti nebo zkusit paleontologické štěstí a projít si trasy, které potom mohou využít se svými žáky.

Proto jsou jako cíle vybraná místa známá, avšak dopravně snadno dostupná, které lze snadno sledovat v průběhu celého roku: do Prokopského údolí, k Hrbáčkovým tůním u Čelákovic, do Průhonického parku a Dendrologické zahrady. Nově budou přidány i delší, celodenní trasy vhodné pro starší nebo zdatnější žáky a studenty: Stříbrný luh a Karlštejnsko.

Hrbáčkovy tůně si rozhodně ve středu 27. dubna 2011 nenechte ujít. Pan RNDr. Petr Petřík je nejen výborný botanik a příjemný společník, ale navíc v Čelákovicích bydlí a zná tam důvěrně všechny taje bujné džungle pobřežních porostů i lužního lesa. Hrbáčkovy tůně jsou významnou přírodní rezervací a byly zařazeny mezi evropsky významné lokality Natura 2000. Roste zde např. kosatec sibiřský, prstnatec májový, kostival český, bahnička jednoplevá, koromáč olešníkový, řada druhů ostřic a dalších vlhkomilných rostlin. Z velkého počtu ptačích druhů jmenujme alespoň bukače velkého, bukáčka malého, chřástala vodního, moudivláčka lužního a cvrčilku říční. Hnízdí zde také moták pochop.

Stříbrný luh si vás v sobotu 21. května získá malebnou polohou nad údolím Berounky a pestrým sledem společenstev. Osluněné stráně zdobí bělozářky liliovité, plaménky přímé a další teplobytné rostliny. Trasa je bohatá na zajímavé druhy rostlin i na zážitky, není příliš dlouhá a je dobře dostupná vlakem.

Karlštejnskem se dá chodit po mnoha cestičkách a vždy je tady co objevovat. Trasa pana docenta Dostála, dlouhými roky prověřená a prozkoumaná, patří opravdu k nejkrásnějším. O botanické lahůdky zde nikdy není nouze. Za všechny jmenujme alespoň hlaváček jarní, kakost krvavý, třemdavu bílou a vstavač nachový. Konat se bude v sobotu 7. května.

Lektorka Eva Kopecká povede ve středu 11. května exkurzi do Průhonického parku a na podzim pak do Dendrologické zahrady. V Průhonickém parku nabízí cestu méně navštěvovanou Oborou, jejíž skrytá zákoutí překvapují velice zajímavými dřevinami, mezi nimiž se najdou vzácné unikáty. Objevíte také kouzlo nevšedních pohledů na jinak obecně známý park.

Přichystaná je druhý červnový víkend i jedna víkendová trasa. Navrhnuté jsou tři trasy (Spálené Poříčí, kopce u Českého Krumlova či Beskydy), značně odlišné vzdáleností, charakterem cílových destinací a samozřejmě i cenou. Termín je pro všechny stejný a je pevně stanoven. Ze tří možností se uskuteční v daném termínu pouze jedna trasa, která získá nejvíce vašich hlasů.

Jak už se stalo pravidlem, ke každé exkurzi účastníci obdrží písemný materiál se seznamem demonstrovaných druhů rostlin, popř. i živočichů. Ke kratším trasám, např. do Průhonického parku a Dendrologické zahrady, jsou připraveny i ukázky pracovních listů a aktivit pro děti, popř. jednoduché určovací klíče, se kterými budete moci s dětmi pracovat.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...