Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Studujte na střední škole v zahraničí

Chcete zažít velmi netradiční rok? Chcete poznat jinou kulturu na vlastní kůži? Pojeďte s AFS na zahraniční program – čekají vás nezapomenutelné zážitky!

  • Publikováno: 26. 02. 2011

AFS nabízí českým středoškolákům studium v zahraničí po dobu třech či šesti měsíců nebo celého školního roku. S AFS je možné studovat nejen v Evropě a v Severní Americe, ale také v Asii a Oceánii, Střední Americe, Jižní Americe nebo nejnověji i v Africe.
AFS je mezinárodní nezisková dobrovolnická organizace, která má celosvětově již devadesátiletou tradici a zastoupení v 60 zemích světa.

V průběhu zahraničního programu žije student v hostitelské rodině, která je pečlivě vybrána AFS kanceláří ve spolupráci s místními dobrovolníky. Hostitelská rodina hostí studenta bez nároku na odměnu. Otevírá studentovi svůj domov, aby mu ukázala život ve své komunitě a kultuře a zároveň obohatila vlastní rodinný život o zážitek ze soužití s člověkem z odlišné kultury.

Programy AFS kladou důraz na vzdělání akademické i mezikulturní. Jedná se tedy nejen o studium v zahraničí, v rámci kterého student v hostitelské zemi navštěvuje místní střední školu v podobném rozsahu jako doma, ale střední škola mu spolu s hostitelskou rodinou poskytuje příležitost seznámit se s odlišným školským systémem, navázat nové vztahy a osvojit si nové dovednosti. Komunikačním jazykem AFS ve všech zemích je angličtina, avšak student se od ostatních spolužáků, kamarádů a členů jeho hostitelské rodiny rychle učí i jazyk země, ve které studuje.

O studenty se mimo jejich rodinu a kancelář AFS v hostitelské zemi stará taky početná skupina dobrovolníků, kteří poskytují každému studentovi individuální podporu a pomáhají mu se začleňováním do místní komunity. Dále také organizují soustředění, kde mají studenti možnost reflektovat svou dosavadní zkušenost v nové kultuře. 
Dobrovolníci také rádi připravují různé volnočasové aktivity, jako jsou výlety, různé sporty, návštěva divadla, apod.

Zájemci o zahraniční studium stačí vyplnit přihlášku a vybrat si destinace, které vás zajímají. Poplatek za program zahrnuje vše: letenku, zdravotní pojištění, materiály k přípravě na program, pohotovostní kontakty, které je možné využít 24 hodin denně, soustředění před odjezdem, v průběhu programu a po návratu, podporu dobrovolníků a kanceláře v průběhu celého programu.

Studenti, kteří se zahraničního studia zúčastní, poznají jinou kulturu a odlišný způsob života, což ho nepochybně obohatí i o znalosti a dovednosti potřebné k uplatnění se v multikulturním a vzájemně stále propojenějším světě a pomůže mu docenit vlastní kulturu, rodinu i mateřský jazyk.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...