Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Profesionální „volnočasovkáři“ do škol? Hledejme je snad zprvu raději jinde.

Nejlepším správcem volného času svého dítěte je – má jím být – jeho rodič. Teprve tehdy, když tuto svoji roli z nějakého důvodu nesehrává, zákonitě nastupuje na jeho místo někdo jiný.

  • Publikováno: 13. 02. 2011

Sociologický ústav AV ČR nyní doporučuje základním školám zavést pozici placených profesionálů v oblasti volnočasových aktivit jejich žactva.
Česká rada dětí a mládeže nabízí alternativní řešení, které spočívá ve využití již existujících možností: spolupráci školy s dobře fungujícím místním dětským či mládežnickým sdružením.

Předseda ČRDM Aleš Sedláček soudí, že vedoucí příslušných dětských oddílů, družin, skupin, kmenů a klubů většiny z více než stovky členských sdružení České rady by na zájem projevený ze strany místních základních škol odpověděli s porozuměním. Na rozdíl od sociologů tak praktici z ČRDM vidí řešení daného problému daleko spíše v rovině komunikační než organizačně-metodické, respektive personální.

Vodítko pro zjištění, na jaká sdružení by se ředitelé škol mohli obrátit a problém náplně volného času dětí s nimi konzultovat, jim poskytne například seznam organizací uznaných MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží pro období let 2011 až 2015.

Zároveň platí, že lidé, kteří vedou jejich jednotlivé organizační články, zpravidla odpovídají obrazu zkušeného profesionála, přestože jsou dobrovolníky, kteří svou práci ve prospěch dětí a mládeže vykonávají zdarma, ve svém volném čase a s nadšením amatérů. Jinak řečeno, kvalitou své práce by se najatým profesionálům na školách přinejmenším vyrovnali – a ti by se bez součinnosti s nimi nejspíš stejně neobešli

V členských sdruženích ČRDM v současné době pravidelně a celoročně pracuje na 26000 dobrovolníků. „Tyto lidi bychom měli hodnotit podle toho, jak prospěšnou shledáváme jejich práci. Prospěšnou svým dětem, sobě, místní komunitě i celému veřejnému prostoru,“ zdůrazňuje Aleš Sedláček.

Alternativní řešení nabízené Českou radou dětí a mládeže je podle jejích představitelů jednoduché, efektivní a maximálně úsporné. Nemusí se složitě připravovat ani plánovat. ČRDM v této souvislosti navíc upozorňuje na fakt, že ministerstvo školství neziskové organizace dětí a mládeže dlouhodobě a cílevědomě podporuje.

Odpověď na otázku, kde mohou ředitelé ZŠ rychle získat relevantní informace o „pokrytí“ volnočasové poptávky ze strany dětských sdružení, lze nalézt na internetových adresách www.crdm.cz a www.kamchodit.cz. Další možnost potom skýtá návštěva osvědčené celorepublikové prezentační akce dětských a mládežnických sdružení, známá Bambiriáda (www.bambiriada.cz). Ta se letos uskuteční v termínu od 26. do 29. května, a to ve všech krajích naší republiky. V pořadí již třináctý ročník Bambiriády je oficiální akcí Evropského roku dobrovolnictví.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...