Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Bambiriáda 2011 proběhne jako oficiální akce Evropského roku dobrovolnictví

Už potřinácté se letos v květnu uskuteční Bambiriáda, tradiční celorepubliková přehlídka činnosti dětských a mládežnických sdružení, domů dětí a mládeže a center volného času.

  • Publikováno: 21. 01. 2011

Zájemci se na ni budou moci vypravit v době od 26. do 29. května 2011 do některého ze sedmnácti měst naší republiky.
Organizátoři pro letošní Bambiriádu zvolili motto Máme se o co podělit; heslo svým obsahem rezonuje s poselstvím Evropského roku dobrovolnictví, jehož oficiální akcí v oblasti mládeže se Bambiriáda stala.

Podle ředitele Bambiriády 2011 vybrané motto dobře poukazuje na to, že členská sdružení ČRDM vyvíjejí svoji činnost na dobrovolné bázi.
„Odhadujeme, že ve sdruženích funguje dvacet šest tisíc dobrovolníků, kteří pracují s dětmi a mládeží. Tito dobrovolníci se přitom se svými svěřenci o cosi dělí: o svůj volný čas, který jim věnují, o svoje vědomosti, které jim předávají, a také o duchovní bohatství, které mají,“ říká Aleš Sedláček, předseda pořadatelské České rady dětí a mládeže.

Zájemci se budou moci na Bambiriádu vydat do některého z následujících měst: České Budějovice, Frýdek-Místek, Cheb, Chomutov, Chrudim, Ivančice, Jihlava, Liberec, Milovice, Náchod, Ostrava, Plzeň, Praha, Rychnov nad Kněžnou, Třinec, Zábřeh na Moravě a Zlín.

Pořadatelé jim tam nabídnou živé ukázky programové náplně rozmanitých dětských spolků a mládežnických organizací. Pestrá nabídka jejich činorodých aktivit, soutěží a her může pro někoho znamenat třeba jen odpověď na otázku „co s načatým víkendem“, jiné však může zaujmout i jako celoroční smysluplná alternativa k zájmovým kroužkům a sportovním oddílům.

Pozornosti návštěvníků – hlavně rodičů s malými dětmi – se v bambiriádních areálech těší prezentace činnosti například Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Junáka – svazu skautů a skautek ČR, Pionýra, Asociace turistických oddílů mládeže, Asociace malých debrujárů ČR, Mládeže Českého červeného kříže, Ligy lesní moudrosti, Royal Rangers a mnoha dalších spolků.
Letos k nim ve většině míst patrně přibude také prezentace několika projektů ČRDM. Jde např. o projekt „Kecejme do toho“, zaměřený na strukturovaný dialog s mládeží, projekt „Kamchodit.cz“, opřený o interaktivní mapu vyhledávající informace o možnostech volnočasových aktivit v daném místě, nebo o projekt zacílený na propagaci regionu Chrudimsko-Hlinecko.

Rok 2011 byl radou EU vyhlášen Evropským rokem dobrovolnictví (ERD). Smyslem aktivit konaných v rámci ERD je nastavit příznivé podmínky pro dobrovolnictví v Evropské unii a tento fenomén v občanské společnosti dále propagovat.
Letošní Bambiriádu lze z tohoto úhlu pohledu vnímat i jako modelový příklad dobře fungující akce opřené o nezištnou pomoc tisíců dobrovolných pomocníků. 


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...