Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Pionýr a Evropský rok dobrovolnictví

Rok 2011 bude v Evropě věnován dobrovolnictví. Sdružení Pionýr proto připravilo projekt obsahující řadu propagačních, informačních i podpůrných aktivit k tomuto tématu.

  • Publikováno: 19. 01. 2011

„Dobrovolnictví je celospolečensky velké téma a Pionýru je navíc bytostně vlastní. I když dobrovolná volnočasová práce s dětmi bývá někdy opomíjena jako jakási samozřejmost, lidé, kteří se jí věnují, si zaslouží veškerou pozornost a uznání. Proto Pionýr nemůže letos zůstat stranou,“ hodnotí zapojení Pionýra předseda sdružení Martin Bělohlávek.

Plánované aktivity jsou prakticky připravovány již od druhé poloviny roku 2010, kdy byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podpořen přípravný projekt Pionýra. Zdaleka ale nešlo jen o suchou administrativu.

Například v prosinci 2010 Pionýr prostřednictvím České unie karikaturistů oslovil několik kreslířů, aby téma dobrovolné práce s dětmi ztvárnili do vtipů a ilustrací. Nakonec bylo vybráno 13 návrhů, které budou v průběhu roku doprovázet všechny chystané informační a prezentační aktivity.

Těch nebude málo – Pionýr připravuje například rozhlasovou soutěž, tvorbu informačních materiálů pro veřejnost.
O téma dobrovolnictví bude v letošním roce rozšířen i informační projekt Pionýra Opravdu dobrý tábor, protože tábory jsou specifický typ akcí, který klade na dobrovolníky značné nároky.

Celým rokem se bude vinout i svérázná informační kampaň, do níž bude zapojena veřejnost i samotní dobrovolníci pracující s dětmi. Zahájena bude 4. února u příležitosti koncertu Děti dětem a uzavřena symbolicky 5. prosince, tedy na Mezinárodní den dobrovolníků.

Připravovány jsou i akce podporující dobrovolníky pracující s dětmi v Pionýru jako regionální setkání spojená s výměnou zkušeností nebo celostátní setkání s názvem Poselství 2011.

Stručně to shrnula ekonomka Pionýra Kateřina Brejchová, která se významně podílela na přípravě projektu: „Nápadů je vždycky více než prostředků, ale když přidáme práci našich dobrovolníků a podporu médií, věřím, že jich většinu dokážeme uvést do života.“

dobrovolnik.pionyr.cz


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...