Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Památník II. světové války ve Slezském zemském muzeu

Expozice Doba zmaru a naděje chronologicky připomíná vojenské a politické události II. světové války, přibližuje civilní život obyvatelstva, válečnou výrobu a kulturu.

  • Publikováno: 19. 01. 2011

Nová expozice postihuje boje československých vojáků a letců v Polsku, Francii, na Středním východě, ve Velké Británii a na území Sovětského svazu, stejně jako jejich účast v osvobozovacích bojích na území Československa.
Hlavním cílem multimediální expozice je emocionální prožitek, postavený na osobních příbězích artefaktů, které pro expozici věnovali přímí účastníci bojů.

Ve více než desítce informačních kiosků se návštěvníci mohou seznámit s množstvím dobových fotografií a dokumentů.

Obrazový a zvukový materiál poskytnou tři desítky plazmových obrazovek. Mezi filmovými snímky nechybí ani dokument Evalda Schorma, který si pamatují návštěvníci původní expozice.

Těžištěm expozice Doba zmaru a naděje je působivě nasvícené a ozvučené diorama, které přibližuje válečnou scenerii s rozstříleným domem a bojovou technikou. Vstupní část expozice tvoří pamětní síň s nově vytvořeným sarkofágem s prstí z bojišť II. světové války, koncentračních táborů a dalších míst utrpení.

Koncepci výstavy vytvořila vedoucí památníku Jana Horáková spolu s dalšími odbornými pracovníky Slezského zemského muzea za přispění historiků Vojenského historického ústavu v Praze. Součástí expozice je i původní symbolický hřbitov se 13000 destičkami se jmény padlých vojáků Rudé armády, příslušníků 1. čs. armádního sboru, kteří padli v rámci ostravsko-opavské operace, a se jmény civilistů ze severní Moravy a Slezska, kteří padli v domácím odboji nebo byli umučeni v koncentračních táborech.

K památníku byla také přemístěna historická bojová technika. Ve správní budově se nachází výstavní prostory, konferenční sál, badatelna a restaurace.

www.szmo.cz


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...