Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Novela vyhlášky o hygienických požadavcích akcí pro děti

1. února vejde v platnost novela vyhlášky o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti.

  • Publikováno: 13. 01. 2011

Změny byly dobře shrnuty ve zpravodaji JUV leden 2011 (autor textu Jana Stibralová, Sdružení MOP):

Velká diskuse se vedla kolem prostoru pro jedno dítě ve stanu. Nakonec je určen prostor 2,5 m2 na jedno dítě ve stavbách (nikoliv tedy ve stanech, týká se však pokojů s palandami, chatiček). Ve stanech řeší prostorové podmínky vyhláška maličko šalamounsky textem „počet ubytovaných dětí musí odpovídat podmínce zachování prostoru pro uložení osobních věcí a možnosti pohybu mezi jednotlivými lůžky“ (takže žádné letiště pro 2 děti ve stanu?)

Umývárny – vždy musí být tekoucí voda (výtokový kohout) a alespoň jedna sprchová růžice na 30 dětí. Možnost koupání nebo osprchování v teplé vodě je určena „alespoň jednou za týden“ (jako dosud)

Záchody – se zřizují v počtu 1 záchod na 15 dětí (dosud bylo 20)

Zimní akce ve stavbách – mikroklimatické podmínky musí odpovídat požadavkům na pobytové místnosti (tady určitě půjde o minimální teplotu), musí být zajištěna teplá voda pro osobní hygienu, prostory pro sušení oděvů a obuvi a ukládání sportovních potřeb.

Ubytování – pokud chcete ubytovat holky a kluky dohromady (např. sourozence), nově je k tomu potřeba souhlas rodičů (dosud vůbec nebylo možné společné ubytování sourozenců rozdílného pohlaví).
Při opakovaném používání molitanových matrací (i jiných matrací a slamníků) „musí být lůžko vybaveno čistou textilií pokrývající celé lůžko“. Tady se hodně diskutovalo o výrazu prostěradlo. Nakonec se s hygieniky dala usmlouvat „čistá textilie“, takže použít se dá i čistá celta, deka nebo molitanka v čistém potahu. Naopak situaci nezachrání úzká netextilní karimatka dítěte položená na pohledově odpudivé matraci (ani v případě použití vlastního spacáku dítěte).
Hranice pro ubytování na palandě byly snížena z 10 na 7 let (zřejmě zákonodárci usoudili, že mladší děti mají blíže k opičkám).

Režim dne – vyhláška nově zcela jasně stanoví dobu spánku. Pro děti do 10 let včetně nejméně 9 hodin, pro starší děti nejméně 8 hodin. Zcela jsou vypuštěny výjimky dovolující méně spánku v případě noční hry apod. Na druhou stranu vyhláška již nezakazuje např. noční pochody. Takže „převrácený den“ je možné vcelku snadno udělat za předpokladu, že se děti dostatečně vyspí.

Stravování – zcela vypuštěny jsou zakázané potraviny, je tak posílena odpovědnost pořadatelů a zdravotníků akce. Současně je z celého upraveného textu zřejmé, že oblast stravování na akcích je považována za nejrizikovější.
Novinkou je věta „technologie výroby pokrmů a jejich uvádění do oběhu musí být v souladu se správnou výrobní praxí“. Doporučujeme při vaření alespoň rámcově používat brožuru „Receptury teplých pokrmů“ nebo jiné kvalitní příručky pro tábory. Pod pojmem „uvádění do oběhu“ se bohužel skrývá i určitá stanovená teplota pokrmů při výdeji a podobné věci.
Další novinkou je například i upozornění, že vše, co přijde do styku s potravinami, musí být z materiálů vhodných pro styk s potravinami (pozor např. na různé pytle používané na pečivo, plastové barely jsou výrobcem určené na potraviny?)
„Potraviny, které nelze skladovat podle podmínek výrobce, musí být bezprostředně po zakoupení tepelně zpracovány nebo ihned vydány ke konzumaci.“ To není novinka a u mražených výrobků, masa a podobných potravin je to každému jasné. Koukli jste ale třeba na obal másla, sýru nebo zavřeného trvanlivého mléka, při jakých teplotách se mají skladovat? Předem si promyslete, jestli tomu stávající skladování potravin na táboře bez ledničky v parném létě odpovídá.

Ohledně pitné vody prakticky ke změnám nedošlo, stále je nutné ji používat na pití, vaření, čištění zubů, mytí nádobí, čištění pracovních ploch v kuchyni, k provozu ošetřovny a izolace.
Nově však přibyla „osobní hygiena osob vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné“, což je na táboře minimálně kuchař (nebo jiná dospělá osoba, která vaří, popř. všichni vedoucí, pokud se střídají /děti nemohou vařit samy/) a zdravotník. Z textu tak jasně plyne, že kuchař a zdravotník musí při práci v kuchyni používat na mytí rukou pitnou vodu (což je pochopitelné), ale musí pitnou vodu používat i na běžné mytí nohou.

Do nové sezony táborů 2011 by měla být schválena i novela zákona č. 258/2000 Sb., která změní požadavky na ohlašovací povinnost provozovatelů táborů (hlavně povinnost ohlašování i menších táborů než je nyní).

www.mzcr.cz


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...