Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Cena Přístav 2010 doputovala i do Příbrami za starostou Josefem Řihákem

V letošním roce Česká rada dětí a mládeže opět udělovala Ceny Přístav za mimořádnou podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží.

  • Publikováno: 09. 01. 2011

Mezi laureáty tohoto ocenění se tentokrát zařadil kromě jiných i současný starosta Příbrami Josef Řihák. Na Cenu Přístav 2010 jej nominovaly 1. středisko Hiawatha Příbram a 2. středisko Clan Hiawatha Příbram, jež obě patří ke sdružení Junák – svaz skautů a skautek ČR, dále příbramský Q-klub a 8. pionýrská skupina Příbram.

Jaký je Váš vztah k podobným cenám, jako je Cena Přístav?

Nerad bych, aby moje odpověď zněla formálně, ale skutečně si velmi vážím každého ocenění, kterého se mi dostane. Skutečnost, že jsem dostal právě Cenu Přístav za svoji činnost ve prospěch dětí a mládeže, je pro mne o to cennější, že právě této problematice dávám ve své práci mimořádnou důležitost. Vždyť tak, jak se dnes věnujeme dětem a mládeži, se budou dnešní mladí za pár let starat o nás, až budeme jejich péči potřebovat. Jsem moc rád, že si někdo všiml mé práce pro děti a mládež a že jsem Cenu Přístav získal. Na druhou stranu bych ale rád zdůraznil, že ve prospěch dětí a mládeže se budu angažovat i nadále a bez ohledu na to, zda za to ještě někdy nějakou cenu získám. Samozřejmě mne potěší, když si někdo všimne mé činnosti, ale smyslem mé práce rozhodně není získávat ocenění. 

Myslíte si, že Vám Cena Přístav může ve Vaší další práci v něčem pomoci?

Cena Přístav pro mne představuje velké povzbuzení, abych i nadále myslel na děti a mládež. Abych hledal nápady, jak dětem a mládeži pomoci, a především je také realizoval. 

Myslíte si, že mají děti a mládež v Příbrami dost možností, jak smysluplně využít svůj volný čas? Pomáhá jim v tomto směru podle Vás město dostatečně?

Myslím si, že děti a mládež, kteří chtějí smysluplně trávit svůj volný čas při hře, zábavě, sportu, kultuře a při dalším vyžití, mají v Příbrami dostatečnou nabídku příležitostí. Jen namátkou jmenuji některé činnosti, které město pro děti a mládež podporuje – máme dva vynikající fotbalové oddíly – 1. FK Příbram a SK Spartak Příbram. Oba oddíly vychovávají stovky dětí, které mají možnost se dostat až do 1. ligy i reprezentace. V Příbrami začínala svoji kariéru celá řada vynikajících fotbalistů. Podobně to platí i pro mladé volejbalisty, plavce, hokejisty, cyklisty, házenkáře, gymnasty, šachisty a další sportovce. Máme u nás sportoviště snad pro všechny druhy sportů. Podobně jsme na tom, i pokud se týká kultury. Město je zřizovatelem dvou základních uměleckých škol, máme vlastní městské divadlo, koncertní sál, ale třeba i rockový klub. Děti a mládež, které zaujala technika či modelaření, si jistě dříve či později najdou cestu do Q-klubu Amavet. Působí u nás i klub dětí a mládeže, skautské i pionýrské oddíly. A možnosti pro vyžití mají i nikde neorganizované děti. Město v posledních letech vybudovalo již osm nových dětských hřišť. V neposlední řadě vycházíme dětem a mládeži vstříc i tím, že o prázdninách pro ně necháváme přístupná školní hřiště. 

Bylo těžké v Příbrami prosadit taková opatření jako školní autobus pro děti z celého města, otevření školních hřišť po dobu letních prázdnin, příp. další formy podpory oblasti dětí a mládeže? Setkáváte se u svých kolegů většinou s podporou?

Podporu pro realizaci těchto Vámi zmíněných nápadů jsme našel jak mezi členy vedení města, tak i mezi řediteli škol a úředníky radnice. Jsem rád, že všichni moji spolupracovníci si uvědomují, že podpora dětí a mládeže by měla být jednou z hlavních priorit činnosti naší radnice. 

S čím město Příbram v oblasti dětí a mládeže v současné době nejvíc bojuje?

Nechci používat slovo „bojuje“. S dětmi a mládeží nechci bojovat. Pokud mám hovořit o nějakém případu, který mne velmi zdrtil, pak je to případ vraždy mladého muže, který byl zabit zhruba před dvěma lety svým vrstevníkem při hádce v jedné z příbramských restaurací. Nechápu to a nerozumím tomu, proč se mohou mladí lidé zabíjet jen kvůli tomu, že patří každý k jiné skupině, že každý chodí v jiném oblečení či poslouchá jinou muziku. Chtěl bych, abychom měli i přes odlišnosti, které mezi sebou máme, pro sebe navzájem pochopení. Abychom se nenapadali, neuráželi, netloukli či dokonce tak hloupě nezabíjeli. Jsem připraven podpořit každý nápad, každou iniciativu, která povede k tomu, aby již k podobnému tragickému případu u nás nikdy nedošlo. 

Jak je na tom Příbram s kriminalitou mládeže?

Na Vaši zdánlivě jednoduchou otázku není jednoduchá odpověď. S kriminalitou se potýkáme všude v České republice, tedy i v Příbrami. Jsem rád, že se nám v uplynulých čtyřech letech podařilo snížit počet kriminálních činů v Příbrami a že už nejsme nejhorší v České republice, jako jsme byli v roce 2007. Občany teď hodně trápí tak zvaná drobná kriminalita – krádeže, vandalství, výtržnosti. To vše mají na svědomí bohužel i hodně mladí pachatelé. V poslední době jsme rozjeli ve spolupráci s fotbalisty z oddílu 1. FK Příbram, volejbalisty Vavexu Příbram a s našimi školami celou řadu preventivních programů zaměřených na mládež. Věřím, že dětem a mládeži nabídneme ještě větší paletu možností, jak vhodně prožít volný čas, aniž by se naše děti a studenti museli dopouštět trestných činů. 

Na co se nyní v oblasti dětí a mládeže chcete v Příbrami zaměřit?

Chceme rozšiřovat a zkvalitňovat nabídku zejména sportovního vyžití dětí a mládeže v Příbrami. V nejbližší době se uskuteční komplexní rekonstrukce hřiště pod Svatou Horou, kde by měl vyrůst víceúčelový lehkoatletický stadion. Ve spolupráci se Středočeským krajem připravujeme výstavbu velké sportovní haly, ve které bude možné hrát házenou, futsal, florbal a další míčové sporty, které v současné době nemají v Příbrami odpovídající prostorové možnosti. Rád bych, aby také naše školy ještě více spolupracovaly a využívaly nabídky Sportovních zařízení města Příbrami a Divadla Příbram. Město Příbram by mělo školám na tyto aktivity přispívat. Podobně chceme podpořit i využívání lyžařského svahu Na Padáku. 

Co byste potřebovali Vy jako zástupci správy města od poslanců, senátorů či vlády pro to, aby se oblasti dětí a mládeže ve Vašem městě více dařilo?

Dobrá je samozřejmě přímá finanční podpora našich projektů. V tomto směru si velmi vážím podpory, které se nám dostává například od Ministerstva vnitra ČR na náš městský program prevence kriminality. Rovněž jsem vděčný za dotace, které jsme dostali na projekty od Středočeského kraje nebo z fondů Evropské unie. Například na rekonstrukci sportovišť a vybavení škol v Základní škole Jiráskovy sady a Školní ulice jsme získali dotace z tak zvaných Norských fondů od Norského království. Středočeský kraj nás zase podpořil ve výstavbě dětských hřišť. A jakou podporu bychom ještě potřebovali? Například bych považoval za správné, aby Středočeský kraj přispíval městu Příbram na provoz našich školních autobusů. Jak je známo, Středočeský kraj platí jízdné žákům v celém kraji za cesty do škol a zpět. Ptám se, proč podobnou podporu nedostávají i děti z Příbrami? Vždyť i Příbramští jsou přece Středočeši. 

Jaké profesi jste se věnoval předtím, než jste se stal starostou, resp. členem rady města?

Jsem původní profesí veterinář – hygienik potravin. 

V současné době zastáváte také funkci senátora. Jak na Senát ČR jako instituci nahlížíte?

Senát je velmi důležitý, má nezastupitelnou úlohu v prosazování a zachování demokracie v naší zemi. Jsme demokratickou, svobodnou zemí teprve krátké období. Jen 21 let. Na druhou stranu je to ale nejdelší takto „šťastné“ období za celou dobu existence naší republiky. Samozřejmě pokud budu uvažovat o našem státu v intencích bývalého Československa. 

Daří se Vám v Senátu prosazovat Vaše cíle?

Politiku považuji za službu lidem, svým spoluobčanům. A v tomto směru se mi daří mé cíle prosazovat v Senátu i v Příbrami na radnici. Pracuji tak, aby se za mne moje maminka nemusela stydět. Aby se mohla hrdě hlásit k tomu, že jsem její syn.

Autor: Lucie Celbová
převzato z www.adam.cz


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...