Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Úspornou alternativou k zájmovým kroužkům jsou dětská sdružení

Průzkum společnosti Henkel, uveřejněný počátkem listopadu, ukázal, že zatímco před pěti lety nechodilo do žádného zájmového kroužku deset procent dětí žijících v ČR, letos je to již 31 %.

  • Publikováno: 26. 12. 2010

Na negativní trend v tomto smyslu pak poukázal nedávný článek v Právu, nadepsaný „Rodičům kvůli velkým výdajům chybí peníze na děti“, vzápětí podpořený i klikacím hlasováním některých čtenářů – uživatelů serveru Novinky.cz.
Musí být ale smysluplné využití mimoškolního času pro většinu rodin s jedním a více dětmi stále častěji nedostupným, luxusním „zbožím“?

Pojem kroužek, případně zájmový kroužek zahrnuje v obecném povědomí poměrně širokou a mnohovrstevnatou škálu aktivit – od intenzivního tenisového tréninku a hodin baletu v soukromých školách až po šachové partie či dnes tolik oblíbené deskové hry v domech dětí a mládeže.
Mezi tím vším se někdy vytrácejí ze zřetele – ne tak docela svojí vinou – dětská sdružení, spolky a organizace nejrozmanitějšího zaměření. Od typicky tábornických a turistických oddílů přes ekologicky, výtvarně či nábožensky profilovaná uskupení až po juniorské formace třeba malých žurnalistů, chemiků a fyziků.

Tato sdružení v drtivé většině stojí a padají s dobrovolnou činností tisíců nadšených vedoucích, kteří svou práci pro dětský oddíl, družinu či skupinu vykonávají ve svém volném čase a bez nároku na odměnu. Jinak řečeno, stojí tím pádem také o poznání méně peněz. Dětské spolky se přitom po profesionální stránce úrovni komerčněji pojímaných klubů a kroužků nejen vyrovnají, ale v mnoha ohledech je předčí. Vždyť nechtějí děti jen trénovat a zdokonalovat v té které disciplíně, ale také je vychovávat…

Hovoříme-li tedy o poloprázdném rodičovském měšci a až příliš drahé dětské zábavě, neměli bychom tak docela opomíjet její úspornou alternativu v podobě dětských sdružení. A zůstává pak už jen bezezbytku na rodičích a jejich odpovědné úvaze, zda upřednostní celistvý rozvoj osobnosti svého potomka v kamarádské partě vrstevníků pod křídly některého z prověřených dětských oddílů, nebo zábavu u počítače.

Své rozhodování přitom mohou rodiče začít hned – a právě u zmíněného PC: stačí jim zadat do okénka vyhledávače internetovou adresu www.kamchodit.cz.
Mohou tak rychle, snadno a efektivně zjistit a vyhodnotit nabídku, která je v tomto ohledu v okolí jejich bydliště k mání. Interaktivní mapa na zmíněném portálu obsahuje záznamy ze zhruba šesti set českých, moravských a slezských měst a obcí. Klubovny dětských organizací a spolků jsou rozšířeny prakticky po celé naší republice. Na mapě lze nalézt přes patnáct set unikátních organizací – patří sem skauti, pionýři, tomíci, mladí hasiči a záchranáři, brontosauři, woodcrafteři, debrujáři a mnozí další.

Nehrají tu tedy roli jenom peníze. Úsporná nabídka existuje.
Stačí si vybrat.

Převzato z www.adam.cz


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...