Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Má vlast v srdci Evropy - Poznej ji a chraň

4. ročník soutěže Má vlast v srdci Evropy - Poznej ji a chraň! probíhá až do 31. března 2011. Přihlašte i svůj projekt!

  • Publikováno: 26. 12. 2010

Soutěž vyhlásila Česká rada dětí a mládeže a Památková komora ve spolupráci s dalšími partnery. Snaží se tak motivovat zejména mladou generaci k péči o kulturní dědictví, památky a tradice.

Současně se 4. Zeleným ročníkem probíhá i 5. Modrý ročník, který má uzávěrku až 30. září 2011.

Soutěž je vyhlašována v osmi tematických kategoriích od prostého mapování památek přes jejich propagaci až po reálnou záchranu. Kromě toho je členěna do tří kategorií podle věku autorů prací a mohou se jí zúčastnit jednotlivci i kolektivy.

Soutěžní kategorie – obsahová náplň:

Pro všechny věkové kategorie (děti, mládež, dospělí, kolektivy)
Monitoring stavu památek – zejména zanedbávaných a opomíjených
Seznámení se s původem a historií určité památky nebo lokality
Převzetí patronátu – konkrétní péče o památku
Podpora návštěvnosti pamětihodností
Obnova a udržování historických tradic
Spolupráce s regionálními muzei

Od 15 let (mládež, dospělí, kolektivy)
Zpracování vlastivědné studie
Navázání zahraničních partnerství

Hodnocení bude provádět celostátní hodnotící komise po předběžném posouzení regionálních komisí podle přínosu ve čtyřech oblastech:
1. společenská , 2. odborná, 3. výchovná a 4. ekonomická.

www.adam.cz


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...