Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Skauti opět přispívali handicapovaným dětem

Už pojedenácté svůj tradiční vánoční stánek nazvaný „Skauti dětem“ otevřeli skauti z plzeňského střediska „STŘELA“. Podpořili díky němu handicapované děti částkou 16 tisíc korun.

  • Publikováno: 22. 12. 2010

Ve dnech 13. – 17. prosince v něm prodávali originální vlastnoručně vyrobené dárky. Celý výtěžek z prodeje 15 936 Kč putuje plzeňskému sdružení MOTÝL, které peníze využije na zakoupení technického a materiálního vybavení svého rodičovského centra Vlnka.

„Náš vánoční stánek už je takovou charitativní stálicí. Za 11 let jsme podpořili řadu organizací, které dělají mnoho záslužné práce pro potřebné. Vloni jsme spolu s Plzeňany věnovali sdružení Ty a Já 20 116 Kč na zřízení keramické dílny pro tělesně a mentálně handicapované děti a mládež. V předchozích letech již podpořili činnost o.s. MOTÝL, plzeňskou Diakonii ČCE nebo Nadační fond Klíček,“ představuje myšlenku vánočního stánku skautská vedoucí Olga Dankovičová, jedna z jeho organizátorek. „U nás je vždy možné nakoupit originální dárky, které jinde nenajdete. Navíc pokaždé přispíváme na konkrétní věc,“ dodává.

Ve stánku bylo možné zakoupit například ručně vyráběná vánoční přání, balicí papíry, mýdla, šperky, brože, tašky, svícny a další originální dárky. K dostání byly i výrobky klientů se zdravotním postižením z terapeutických dílen MOTÝL.

„Na výrobě a prodeji ve stánku se vždy podílejí malí, velcí, mladí i staří, skauti a skautky včetně svých příbuzných a přátel. Učíme členy a členky svých oddílů všímat si svého okolí a hledat, kde a jak mohou být užiteční,“ říká Olga Dankovičová. „Už 11 let ukazujeme, že když se spojí síly a energie nás všech, dokážeme mnohé,“ doplňuje.

Občanské sdružení MOTÝL podporuje klienty s mentálním nebo kombinovaným postižením (vyjma vad smyslových) a klienty s poruchou autistického spektra. Svou prací se snaží zmírňovat důsledky zdravotního postižení, zkvalitňovat život klientů a podporovat osoby se zdravotním postižením při začleňování do běžné společnosti.
Cílem rodičovského centra Vlnka, které Motýl provozuje, je smysluplné využití volného času formou výtvarných, vzdělávacích a pohybových kroužků dětí zdravých i se zdravotním postižením.

„Hodně nás potěšilo, že jsme uspěli ve výběrovém řízení na adresáta letošní předvánoční skautské sbírky. Člověk si váží, když mu někdo podá pomocnou ruku,“ říká Jana Solničková, koordinátorka rodičovského centra Vlnka. „Díky novým pomůckám budeme moci kvalitněji poskytovat služby pro děti se zdravotním postižením i pro děti zdravé.“

www.skauting.cz/plzen
www.motyl-plzen.cz
www.sdruzenityaja.cz


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...