Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Fulbright-Masarykovo stipendium pro neziskový sektor do Ameriky

Komise J. Williama Fulbrighta v ČR vyhlašuje pro akademický rok 2011/2012 Fulbright-Masarykovo stipendium pro zástupce neziskového sekoru v ČR.

  • Publikováno: 15. 12. 2010

Cílem je podpořit rozvoj neziskového sektoru v ČR, obohatit kontakty mezi českými a americkými neziskovými organizacemi a získat další znalosti a zkušenosti s prací neziskových organizací ze země, kde je už tradičně velmi silný a dobře fungující neziskový sektor.

Stipendium se poskytuje na dobu tří až pěti měsíců s možným začátkem pobytu od začátku září 2011 nebo později podle potřeb uchazeče. Pokrývá náklady na živobytí ve výši 1300 až 1500 USD měsíčně

Mezi požadavky patří české občanství, trvalý pobyt v České republice a velmi dobrá znalost angličtiny, ukončené vysokoškolské vzdělání, nejméně dvouletá praxe v oblasti neziskového sektoru s předpoklady dalšího profesního růstu, dobré řídící a organizační schopnosti, pozvání americké instituce a kompetence v anglickém jazyce doložená úspěšným složením zkoušky TELP v den pohovorů.

Přihláška má elektronickou formu a termín jejího odevzdání je posunutý do 15. ledna 2011.

Přihláška musí mj. obsahovat vlastní projekt, který by měl kombinovat výzkumný záměr a praktickou složku, tj. stáž při neziskové organizaci), životopis, pozvání americké instituce a tři doporučující dopisy podané jejich pisateli.

Výběrové řízení probíhá ve třech kolech. V prvním kole jsou vyřazeny projekty, které mají základní formální nedostatky. Ostatní projekty jsou anonymně předloženy k posouzení nejméně dvěma nezávislým odborníkům, z toho alespoň jednomu v zahraničí. Projekty s jednoznačně negativním hodnocením jsou vyřazeny. Třetí kolo probíhá formou ústního řízení před výběrovou komisí, jejíž složení každoročně stanoví správní rada Fulbrightovy komise. Výslednou nominaci schvaluje v ČR správní rada Fulbrightovy komise a Board for Foreign Scholarships v USA.

Pro získání grantu je rozhodující kvalita předloženého projektu, publikační a další odborné a občanské aktivity žadatele. Přihlíží se rovněž k obsahu doporučujících dopisů.

www.fulbright.cz


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...