Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Příroda bude kolem nás i v roce 2011

XI. ročník celostátní dětské výtvarné soutěže "Příroda kolem nás" vyhlásil v těchto dnech DDM v Šumné na Znojemsku ve spolupráci se Správou Národního parku Podyjí.

  • Publikováno: 26. 11. 2010

V roce 2011 uplyne již 20 let od vyhlášení nejmenšího národního parku České republiky – Podyjí. Za dobu jeho trvání jej navštívily tisíce našich i zahraničních turistů. Ti zde mohli obdivovat jedinečné a neopakovatelné přírodní scenérie, které utváří kaňon řeky Dyje. Pro mnohé z nich se stal prožitek  návštěvy tohoto chráněného území zdrojem inspirace k různým formám uměleckého ztvárnění.

Pořadatelé, vědomi si působení prožitku z  krásné přírody na pozitivní pocity návštěvníků, se snaží soutěží podpořit zájem dětí o chráněnou přírodu u nás. Jejich zájmem je upozornit na význam chráněných území, zejména národních parků a chráněných krajinných oblastí, jako ukázek krásné přírody pro poučení všech generací a jako zdroj inspirace začínajících i pokročilých výtvarníků, fotografů, hudebníků, literátů a ostatních umělců.

Soutěž, která si svou úrovní a rozsahem zajistila místo mezi soutěžemi, které doporučuje Ministerstvo školství ČR v rámci svých pedagogicko-organizačních informací, má za úkol zachytit zážitky dětí, které získaly návštěvou chráněných území, a umocnit v nich vliv přírody na rozvoj jejich ekologického cítění a vnímání, a to libovolnou výtvarnou formou.

Nad  jedenáctým ročníkem soutěže převzal záštitu Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR.

Minulého ročníku se ve výtvarné části účastnilo celkem 1342 soutěžících ze 134 škol a školských zařízení. Minimálně obdobný zájem očekávají pořadatelé i v tomto ročníku.

Soutěžní kategorie:
1. děti do 6 let (MŠ)
2. děti 6-8 let (1.-2. ročník)
3. děti 9-10 let ( 3.-4. ročník)
4. děti 11-12 let ( 5.-6.ročník)
5. děti 13-15 let ( 7.-9.ročník)

Výběr nejlepších prací bude v roce 2011 vystaven v prostorách Návštěvnického střediska Správy Národního parku Podyjí v Čížově. Dále budou výtvarné práce vystaveny v Domě dětí a mládeže v Šumné a v dalších výstavních místech znojemského regionu. Oceněné práce bude také možno zhlédnout na internetových stránkách pořadatelských organizací.

Uzávěrka odevzdání soutěžních prací je 31. ledna 2011.

sis.znojmo.cz


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...