Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Češi v Etiopii otevírají dvě nové školy

Dvě nové školy otevírají v těchto dnech své brány v Etiopii, jedné z nejchudších zemí světa. Přispěli na ně čeští podnikatelé i tisíce lidí, kteří každoročně vhodí příspěvek do kasiček skautů.

  • Publikováno: 19. 10. 2010

Do nové budovy školy v Lante, financované ze sbírky Postavme školu v Africe, usedli žáci poprvé 4. října. Vesnice je jedním z příkladů toho, jak podobná pomoc oživí místní komunitu.

„V místě jsme postavili školu pro 1. až 4. ročník už v roce 2006. Sdružení rodičů u školy vystavělo další dvě budovy pro 5. a 6. ročník a na pozemku vysadilo ovocné stromy a vybudovalo zavlažovací systém. Sad slouží jako zdroj příjmů pro školu i jako výukový prostor pro žáky. Minulý rok nás zástupci vesnice požádali, abychom v Lante dostavěli 7. a 8. ročník a umožnili tak žákům další vzdělání v odpovídajících prostorách,“ uvedla vedoucí mise Člověka v tísni v Etiopii Michaela Burdová.

Už od středy v Etiopii také funguje nová škola v Dara Malo, postavená z peněz soukromé Vysoké školy ekonomie a managementu.
„Právo na vzdělání chápeme jako jednu ze základních hodnot humanity a naším cílem je umožnit studium všem, tedy i studentům z méně šťastných končin planety,“ řekl ředitel informačně-poradenského centra VŠEM David Matoušek.

Negramotnost dosahuje podle údajů OSN v Etiopii více než 60 procent a řada dětí se stále učí pod otrhanými přístřešky. Typická etiopská škola je postavena z dřeva a hlíny a má jen malá okna. Ve třídách se často tísní přes 100 žáků a učitelé nemají dostatečnou kvalifikaci a učí neefektivním systémem memorování.

Školy postavené z peněz dárců z České republiky jsou vybudovány z kvalitních materiálů, třídy mají větší okna a kapacitu maximálně 50 žáků. Člověk v tísni také učitele školí v moderních vyučovacích metodách. Školáci se tak aktivněji zapojují do samotné výuky.

Organizace Člověk v tísni působí v Etiopii od roku 2003. Postavila zde již 13 nových škol, 11 z nich je financovaných ze společné sbírky ČvT a skautů. Člověk v tísni v Etiopii realizuje i projekty zaměřené na prevenci dětské práce a obchodování s dětmi. Další projekty jsou zaměřené na životní prostředí, obživu a získávání nezávadné vody. Organizace v Etiopii staví a opravuje hlubinné vrty na vodu, staví malé hráze a vysazuje stromy, které brání erozi půdy.

 

www.skolavafrice.cz
www.skaut.cz
www.clovekvtisni.cz


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...