Přidat inzerci

Facebook

Navigace


YMCA slaví 20, 91 a 166 let

Pro mnoho organizací je rok 2010 milníkem jejich dvacetileté svobodné existence, ať svou činnost v roce 1990 obnovily, nebo zahájily, a YMCA patří mezi organizace, které ji obnovily.

  • Publikováno: 15. 09. 2010

Dále je ovšem třeba připomenout, že kromě dvacetiletého výročí slaví také 91 let od počátku práce v Československu a 166 let od založení první YMCA v Anglii.

YMCA – křesťanské sdružení mladých lidí byla založena v Anglii s cílem nabízet moderní mimocírkevní křesťanskou práci s mladými lidmi.
Během jedenácti let se její myšlenka rozšířila do mnoha států světa a vznikla Světová aliance YMCA, která dnes sdružuje 122 zemí, kde YMCA rozvíjí svou činnost. S členskou základnou přes 45 milionů lidí je tedy nejen nejstarší, ale také největší organizací pro děti mládež na světě.

Přes existenci Světové aliance a aliance jednotlivých kontinentů pracuje YMCA decentralizovaně. Neexistuje tedy společné ústředí, ale v každém státu pracuje autonomní národní YMCA s programy, které odpovídají lokálním potřebám dané společnosti.
Proto se setkáme s mnoha formami aktivit a služeb, které YMCA přináší. Od sportovních aktivit či poskytování služeb v oblasti cestovního ruchu (především YMCA v USA) přes boj za lidská práva a charitativní činnost (asijské a africké YMCA), mezináboženský dialog či boj proti HIV (YMCA v postsovětských státech) až po volný čas dětí a mládeže (západní a střední Evropa).

Na území Československa se činnost Ymky objevuje nejprve ve spojení s armádou během první světové války, kdy zajišťovala společenské aktivity vojáků a podporovala jejich kontakt s rodinami.
Po válce, za přispění T. G. Masaryka a americké YMCA, se její práce rozšířila do mnoha míst Československa. Byly budovány domy a tábory, které sloužily činnosti s dětmi a mládeží, a jedním z významných směrů její práce se stala klubová a táborová činnost. Vedle této volnočasové činnosti byla významná též Akademická YMCA, určité intelektuální křídlo, které se soustředilo na práci s univerzitními studenty, na vzdělávání a občanskou společnost.
Mnozí z členů a představitelů YMCA zahynuli během druhého odboje v koncentračních táborech.
Dále se již činnost příliš neliší od ostatních organizací, jako je třeba Junák, Woodcraft apod.

Dnes se práce Ymcy soustředí na volný čas dětí a mládeže a na poskytování sociálních služeb pro děti a mládež. YMCA také zřizuje informační centra pro mládež.

 

www.ymca.cz


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...