Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Nadaní v přírodních vědách mají novou možnost

V novém školním roce nabízí Talnet zvídavým žákům odborný i osobní rozvoj v oblasti přírodních věd a také přístup k oboru, který je zajímá.

  • Publikováno: 11. 09. 2010

Jste dobří ve fyzice? Je zde řada kurzů od fyzikálního zkoumání materiálů po teorie relativity.
Baví vás chemické pokusy? Zajímavé náměty najdete v několika kurzech chemie.
I mladí biologové si mohou vybrat, čím se chtějí podrobně zabývat – od rostlin až po člověka.
Zajímavou nabídkou jsou kurzy astronomie a meteorologie.
Připraveny jsou novinky i pro matematiky, ekology, počítačové grafiky a další.

Možnost podat přihlášku je na stránkách Talnetu otevřena do 24. září 2010.

Na výběr je celkem 25 online kurzů. Ty jsou základem pestré nabídky vzdělávacích, volnočasových a konzultačních aktivit v Talnetu. Po celou dobu kurzu je studentovi k dispozici pro konzultace, dotazy nebo diskuzi o tématu odborný instruktor.Díky online komunikaci si zájemce může rozvrhnout studium podle vlastních časových a technických možností. Může studovat z domova, školy, knihovny nebo internetové kavárny, a to ráno, odpoledne i večer, v pondělí nebo v sobotu, jak mu to vyhovuje.
Studium obvykle zabere 2-3 hodiny týdně.

Po výukových blocích následuje práce na vlastním projektu (seminární práci) na téma, které navrhne instruktor nebo které si vybere sám student. I zde je instruktor k dispozici a při práci na projektu studenta vede. Hotové práce jsou potom zveřejněny v online obhajobách a lze je přihlásit i na prezenční obhajoby, které probíhají na soustředěních.

V rámci studia probíhají také T-exkurze. Jde o návštěvy zajímavých pracovišť, kam by se studenti jinak těžko dostali. Předchází jim online příprava a po skončení prezenční části se zpracovává závěr.

Soustředění, kde se mohou studenti setkat s instruktory i spolu navzájem, se konají na začátku, uprostřed a na konci ročníku.

Kontakt s vrstevníky za hranicemi ČR zajišťují mezinárodní aktivity s partnery v Německu, Španělsku a na Slovensku. Letos v listopadu se uskuteční setkání ve Španělsku pod názvem Ocean Odyssey. Talnet může zprostředkovat i účast v mezinárodním diskuzním fóru talentovaných dětí a mládeže cogito.org.

www.talnet.cz


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...