Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Hlavní hygienik navštívil dětské tábory

Tři dětské letní tábory – pionýrský, skautský a tomícký – navštívil 28. července hlavní hygienik ČR a náměstek ministra zdravotnictví Michael Vít.

  • Publikováno: 23. 08. 2010

S výsledkem kontroly byl zcela spokojen; tábory podle něj splňovaly všechny potřebné standardy a na jednom z nich – v tom skautském – kam se svým doprovodem dorazil v době kolem oběda, přijal i pozvání na tábornickou „čínu“ servírovanou stylově v ešusu. Zmíněné inspekční cesty se spolu s hlavním hygienikem zúčastnili ředitel Odboru ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví Jaromír Hrubý a předseda České rady dětí a mládeže (ČRDM) Aleš Sedláček.

Ministerští úředníci si chtěli mj. „v terénu“ ověřit, zda a jak by se mohly do běžného táborového života promítnout jimi navrhované změny ve vyhlášce, která se pořádání tzv. zotavovacích akcí týká. Ukázalo se, že kompromisní řešení, k němuž nakonec hygienici po konzultacích se zástupci ČRDM dospěli, chod táborů nijak nezasáhne. Právě obavy zkušených táborových praktiků z dopadu legislativních změn, avizovaných médii, nastartovaly kýžený dialog mezi ministerstvem a ČRDM jakožto střešní organizací bezmála stovky dětských a mládežnických sdružení.

„Když jsem poprvé uviděl titulky v novinách a na internetu, tak mě polilo horko a myslel jsem si, že budeme muset zrušit většinu našich pionýrských táborů. Ale pak, když jsem si je přečetl a když jsem tady mluvil s panem náměstkem, tak si myslím, že se pro nás zase tolik nezmění. Ze slov pana náměstka mi vyplývá, že všechny naše připomínky jsou projednány, že většina z nich bude akceptována a že de facto ty tábory, které jsou kvalitní, mohou fungovat bez problémů dál,“ řekl předseda sdružení Pionýr Petr Halada na prvním z kontrolovaných táborů.

O tom, že chystaná novela vyhlášky je nyní nakročena správným směrem, nepochybuje ani předseda ČRDM Aleš Sedláček. „Zjednodušuje se tak, aby uživatel, což je vedoucí tábora a zdravotník, na táboře měl jisté mantinely, v nichž se může pohybovat. Některé věci, které na počátku nebyly jasné a vypadaly, že povedou ke zpřísnění daných podmínek – a v podstatě k omezení táborového života – jsme si vysvětlili. A domnívám se, že na základě diskusí a připomínkových řízení se upravily tak, že zachovávají nastavený standard. Myslíme si, že je rozumným kompromisem mezi hygienickými požadavky a táborovým provozem s určitou romantikou, která je na českých táborech historicky daná a děti přitahuje,“ podotkl Aleš Sedláček.

Achillovou patou chystaných úprav vyhlášky se z pohledu vedoucích dětských táborů zprvu zdály být například požadavky hygieniků na počet záchodů, na „obytnou plochu“ vztaženou k jednomu dítěti nebo otazník visící nad možností, že by (ani malí) sourozenci opačného pohlaví spolu nemohli spát v jednom stanu. Podstatnější změnu má vyhláška ve skutečnosti přinést v zaměření zdravotnického školení: kladlo by větší důraz na znalosti hygienických zásad potřebných v kuchyni a na schopnosti vedoucích poskytnout akutní první pomoc, což dětská sdružení podle Aleše Sedláčka jen uvítají.

Za poslední dva roky se podle Jaromíra Hrubého nezavřel z hygienických důvodů žádný dětský tábor.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...