Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Feel špás! pro jazykové animátory

Po prázdninách, hned 1. září 2010, startuje další seminář jazykové animace pro všechny zájemce o rozproudění komunikace v jazykově smíšených skupinách.

  • Publikováno: 03. 07. 2010

Na kurzu Feel špás! se účastníci mohou ve skupině dalších „jazykových“ nadšenců blíže seznámit s jazykovou animací.

Metoda jazykové animace má široké uplatnění např. při česko-německých setkáních, školních i mimoškolních projektech, společných kulturních akcích partnerských měst a mnoha dalších. Ve všech těchto oblastech se zaměřuje především na rozproudění komunikace jazykově smíšených skupin a hledá cesty a způsoby, jak jazykovou linku co nejpřirozeněji prolnout programem. 
Nástrojem jazykové animace jsou sice jazyky, čeština a němčina, ale jejím obsahem je zprostředkovávání a přibližování obou kultur.

Na kurzu jazykové animace od Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem se zájemci ve skupině dalších „jazykových“ nadšenců právě s jazykovou animací blíže seznámí.
Obsahem kurzu bude pojmenování teoretických základů a východisek jazykové animace, představení oblastí využití jazykové animace a charakteristika jejích forem a přehled jazykových aktivit a možnosti jejich efektivního využití.

Kurz je vystavěn na aktivní spolupráci – účastníky čekají úkoly jak praktické, tak i teoretické, např. si budou sami zkoušet (vést) různé aktivity, přetvářet je jazykově, plánovat dvouhodinovou i několikadenní jazykovou animaci.

Kurz je určen pro max. 18 účastníků, kteří disponují dobrými znalostmi češtiny a němčiny (v ústním projevu), které baví práce s jazykem, které zajímá téma kultury v nejširším slova smyslu či jsou např. členy občanských sdružení nebo iniciativ, jež se věnují přeshraniční spolupráci nejlépe s dětmi a mládeží, kteří jsou starší 18 let a kteří mají představu, kde tuto metodu využijí.

Kurz se koná ve dnech 1. – 5. září ve Würzburgu a přihlásit se je možné do 13. srpna 2010.

 

www.tandem.adam.cz


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...