Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Fara Ligy lesní moudrosti v Michalových Horách se pomalu mění

Fara v Michalových Horách je již čtvrtým rokem v majetku Ligy lesní moudrosti, organizace pracující s dětmi a mládeží.

  • Publikováno: 19. 05. 2010

Programem Ligy je výchova člověka v přírodě.
Pro naplňování svého poslání pořádá organizace každoročně tábory a víkendové pobytové akce na Caltově v údolí Kosího potoka, kde postupně zakoupila pozemky, o které se stará.

V krajině tak ožil sad původních ovocných odrůd, ve kterém byly vysazeny stovky remízkových stromů a keřů.
Se souhlasem orgánů ochrany přírody a správy povodí bylo provedeno i zpevnění břehu tradičním způsobem – zápletovným plůtkem.
Díky pravidelnému sekání a odklízení trávy na louce postupně druhově bohatnou a soliterní stromy poskytují oázy stínu i v parných dnech. 

Fara je postupně rekonstruována a využívána jako zázemí k pozemkům.

V prostorách fary vznikne centrum, kam budou přijíždět nejen oddíly dětí a mládeže, ale i školní kolektivy a rodiny s dětmi. Budou zde pro ně připraveny programy na poznávání starých technologií, okolní přírody i malebnosti indiánského táboření.

Zajímavá je i rodící se spolupráce s projektem Česko Bavorského geoparku, který bude mít sídlo v barokním důlním úřadu nedaleko Fary.

Liga lesní moudrosti se při rekonstrukci snaží chovat k objektu citlivě. Pokud je to jen trochu možné a finanční možnosti to dovolí, sahá ke kvalitním technologiím a historicky používaným materiálům. Fara sice není kulturní památka, nicméně malebnost tohoto místa je pro Ligu důležitá.
„Respektujeme ráz objektu a hledáme inspiraci i u okolních staveb ze stejného období,“ dodává Kateřina Faůová, náčelnice Ligy a stavební inženýrka, která má projekt na starosti po technické stránce.

www.woodcraft.cz


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...