Přidat inzerci

Facebook

Navigace


ČRDM pokřtila tři publikace zaměřené na podporu práce s dětmi a mládeží

Česká rada dětí a mládeže uspořádala 29. dubna v Národním informačním centru pro mládež v Praze křest nově vydaných publikací: „Paragrafy vedoucího dětského kolektivu“, „Hranice bezpečí“ a…

  • Publikováno: 06. 05. 2010

První z nich, „Paragrafy vedoucího dětského kolektivu“, má sloužit především dobrovolníkům působícím v organizacích, kteří se věnují práci s dětmi a mládeží, k uchopení široké právní problematiky spojené s funkcí vedoucího dětského kolektivu.
Snaží se pomoci vedoucím dětských oddílů při jejich práci s  nejmladší generací. Jak si jistě každý z nás dokáže představit, tato činnost v sobě může skrývat různá úskalí a nebezpečí, kterým se nikdo nikdy nemůže se stoprocentní jistotou dopředu vyhnout. Text knihy je psán velmi srozumitelně, přičemž teoretický výklad je doplněn ukázkou konkrétních příkladů. Vedoucí dětských kolektivů mohou tuto příručku používat k samostudiu nebo při přípravných kurzech v rámci vzdělávání ve sdruženích dětí a mládeže.

Druhá publikace, „Hranice bezpečí“, vznikla v rámci projektu ČRDM zaměřeného na prevenci sexuálního násilí na akcích sdružení dětí a mládeže. Publikace by měla pomoci především vedoucím jednotlivých oddílů při zavádění daného tématu do programu oddílových schůzek.
Publikace je vhodná především pro vedoucí oddílů, kteří se rozhodli, že dětem a dospívajícím nějakým dobře vstřebatelným způsobem, někdy formou her, představí možnosti, jak předcházet takto nepříjemným situacím, jak se jim vyvarovat, na co si dávat pozor a jak eventuálně v rizikové situaci jednat, jak se bránit. Druhou část publikace tvoří konkrétní příklady a popisy zmíněných her.

Poslední z publikací se jmenuje „Město dětem“. Určena je především pro zástupce dětských spolků a odpovědné pracovníky státní správy a samosprávy. Tématem knihy jsou možnosti finanční i jiné podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže.
Občanská sdružení, jež vyvíjejí činnost v pojednávané sféře, mohou v knížce nalézt řadu užitečných informací o tom, jak lze získat od státní správy a samosprávy potřebné prostředky na běžný provoz a aktivity pro děti a mládež. Zástupci měst, obcí i krajů se zase dozvědí, čím vším jim mohou být dětské spolky užitečné, i to, odkud vůbec lze finanční prostředky na podporu jejich fungování čerpat.

Na křtu tří brožur, vydaných Českou radou dětí a mládeže za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vystoupili kromě zástupců ČRDM také autoři publikací: René Fischer a Alena Hájková, kteří vytvořili „Paragrafy vedoucího dětského kolektivu“, a Jiří Zajíc, autor publikace „Hranice bezpečí“. Za tým, který vypracoval publikaci „Město dětem“ promluvil na křtu vedoucí jejího redakčního týmu Ondřej Šejtka. Připojil se k němu také místostarosta Chrudimi Roman Málek, autor jedné z kapitol.

Jak předseda ČRDM Aleš Sedláček na křtu připomněl, Česká rada dětí a mládeže je organizací, jež zaštiťuje v současné době už 99 sdružení dětí a mládeže sídlících v nejrůznějších koutech ČR. Toto číslo reprezentuje na 200 000 individuálních členů. ČRDM se věnuje volnočasovým aktivitám nejmladší generace, a tudíž i její mimoškolní výchově. Své členy ČRDM zastupuje také vůči orgánům státní správy a samosprávy. Hájí tak jejich práva a snaží se zasadit o zlepšení podmínek pro jejich fungování; hojně spolupracuje rovněž i se zahraničím.

 

www.crdm.cz


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...