Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Úprava vyhlášky o dětských táborech

Ministerstvo zdravotnictví poskytlo k připomínkování úpravy vyhlášky MZ 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti ve znění vyhl. 148/2004 Sb.

  • Publikováno: 13. 04. 2010

Letošní novela by snad neměla tábory nijak dramaticky zasáhnout, přesto budou reálné a uchopitelné podněty i připomínky vítané. Zasílat je lze do 15. dubna k rukám Jany Votavové na mail sekretariat@adam.cz.
Pracovní miniskupina je vyhodnotí a případně zakomponuje do souborného stanoviska pro ministerstvo zdravotnictví.

Vyhláška č. 106/2001 Sb. upravuje hygienické požadavky na umístění, prostorové a funkční členění staveb a zařízení zotavovacích akcí.
Dále upravuje skupiny potravin, které nelze na zotavovacích akcích pro děti podávat ani používat k přípravě pokrmů, a podmínky pro použití některých potravin.
Úpravám podlehne náplň kurzu první pomoci pro zdravotníka, vzor posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti a minimální rozsah vybavení lékárničky pro zotavovací akce pro děti a pro školy v přírodě.

Důvodem ke zpracování novely předkládané vyhlášky je zlepšení její srozumitelnosti a sjednocení terminologie u některých pojmů. Dalším důležitým důvodem je snaha zjednodušit a zmírnit některé požadavky na provoz a vybavení výše uvedených zařízení. Rovněž se tak zohlední nové poznatky v oblasti zajištění optimálních podmínek pro provoz těchto zařízení, které vyplynuly ze zkušeností pracovníků orgánu ochrany veřejného zdraví zjištěných při provádění kontrolní činnosti.

Návrh novely vyhlášky 106 najdete zde.
Odůvodnění návrhu novely vyhlášky 106 najdete zde.
Vyhlášku 106 se zapracovanými úpravami najdete zde.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...