Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Feel špás! - Školení jazykových animátorů

Jazyková animace je prostředek, jak přiblížit základy jazyka zábavnou formou.

  • Publikováno: 07. 03. 2010

Jazyková animace je určená pro lidi, kteří pořádají mezinárodní výměny mládeže. Příprava těchto akcí je časově a pracovně velmi náročná a podstatnou její součást tvoří snaha o přiblížení cizího jazyka.

Proto se nejrůznější organizace zabývající se mezinárodními výměnami mládeže pokoušejí vyvinout určitou „jazykovou kuchařku”, která by měla mladým lidem pomoci pochytit během krátké doby zábavnou formou z cizího jazyka alespoň NĚCO. Hravý přístup k jazyku je alfou a omegou jazykové animace.

Zcela záměrně je zde užito výrazu NĚCO, neboť různé organizace vznesly na jazykovou animaci rozdílné nároky a očekávají od ní splnění odlišných cílů.

Více o jazykové animaci se můžete dozvědět na webu Trio Linguale.

 

Na kurzu jazykové animace od Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem se můžete ve skupině dalších „jazykových“ nadšenců se můžete právě s jazykovou animací blíže seznámit.

Obsahem kurzu bude pojmenování teoretických základů a východisek jazykové animace, představení oblastí využití jazykové animace a charakteristika jejích forem a přehled jazykových aktivit a možnosti jejich efektivního využití.

Kurz je vystavěn na aktivní spolupráci – účastníky čekají úkoly jak praktické, tak i teoretické, např. si budou sami zkoušet (vést) různé aktivity, přetvářet je jazykově, plánovat dvouhodinovou i několikadenní jazykovou animaci.

Kurz je určen pro max. 18 účastníků, kteří disponují dobrými znalostmi češtiny a němčiny (v ústním projevu), které baví práce s jazykem, které zajímá téma kultury v nejširším slova smyslu či jsou např. členy občanských sdružení nebo iniciativ, jež se věnují přeshraniční spolupráci nejlépe s dětmi a mládeží, kteří jsou starší 18 let a kteří mají představu, kde tuto metodu využijí.

Kurz se koná ve dnech 7. – 11. dubna a přihlásit se je možné do 22. března 2010.

www.tandem.adam.cz


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...