Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Program na hradu Šelmberk pro každého

Centrum Šelmberk nabízí v rámci svých aktivit mnoho programů zaměřených na historii, řemesla a vzdělávání dětí, mládeže i dospělých návštěvníků.

  • Publikováno: 25. 02. 2010

V průběhu roku se lze zúčastnit jednorázových akcí pro veřejnost, vzdělávacích pobytů, seminářů nebo krátkých exkurzí v prostorách centra.

Programy jsou koncipovány pro jednotlivce i skupiny.

 

Převozné ukázky řemesel
Jedná se o plně převozné řemeslné dílny vybavené nářadím a zařízením pro účely daného řemesla doplněné výkladovou tabulí o historii řemesla a účelu jednotlivého nářadí. Řemeslo je prezentováno v historickém pojetí v přímém kontaktu s návštěvníkem dílny, který si může řemeslný postup vyzkoušet na vlastní kůži.
Přijet může kovář, hrnčíř, přadlena, tesař, brašnář nebo písař.

Převozné historické hry
Tradiční historické zábavné hry vyšších i nižších vrstev, určené pro děti i dospělé. Vyzkoušet si můžete střelnici, souboj na kládě, souboj s mlaty nebo běh na chůdách.

Exkurze řemeslného centra
Dvouhodinová exkurze Historicko řemeslně vzdělávacího centra Šelmberk spojená s výkladem zahrnuje návštěvu prostor zříceniny středověkého hradu Šelmberk a seznamuje s jeho historií a funkcemi jednotlivých částí hradu. V prostorách podhradí přibližuje práci kovářů, hrnčířů a pekařů spojenou s ukázkami volných replik hrnčířské a chlebové pece a interiéru středověké kovárny. Závěr exkurze pojednává o historii bylinářství v prostorách středověké klášterní bylinné zahrady. Skupině se věnuje jeden průvodce.

Vzdělávací programy pro mládež, školy a zájmové skupiny
V rámci historicko řemeslného vzdělávání mládeže nabízí o.s. Danar v současnosti několik programů pro školy, jednotlivce nebo pro organizované skupiny mládeže.
V současné době nabízí o. s. Danar čtyři programy:
Jeden den ve středověku, pětihodinový program přibližující účastníkům jednotlivé prvky života ve středověku. Na vlastní kůži okusí strasti života v podhradí i slasti života na hradě. Program zahrnuje ukázku z vybraných řemesel (kovářství,hrnčířství, tesařství, předení, bylinářství) a středověké zábavy, které si mohou účastníci vyzkoušet. Všechny činnosti absolvují účastníci v dobovém odění. Program je koncipován jako soutěž jednotlivých skupin, do kterých jsou účastníci rozděleni. Skupinám se věnuje několik lektorů. Program je určen zejména žákům základních a středních škol.
Dvoudenní akční program přibližující účastníkům jednotlivé prvky života ve středověku. Program zahrnuje ubytování a stravování přímo v centru Šelmberk. Účastníci se stávají obyvateli fiktivního království a v průběhu jednotlivých zkoušek se snaží o jeho záchranu. Postupně získávají zkušenosti o středověkém životě na hradě i v podhradí. Program je koncipován jako soutěž jednotlivých skupin, do kterých jsou účastníci rozděleni. Všechny činnosti absolvují účastníci v dobovém odění. Program je ideálním doplňkem výuky žáků základních škol (zejména 7.třídy) i víceletých gymnázií (zejména sekundy), akceptuje metody moderního vyučování a lze jej zakomponovat do ŠVP základního i gymnaziálního vzdělávání. Program je zakončen velkou dobovou hostinou.
Dvouhodinová exkurze zahrnuje návštěvu prostor zříceniny středověkého hradu Šelmberk, hlavní vyhlídkové věže, seznamuje s historií hradu a funkcemi jednotlivých částí hradu. V prostorách podhradí přibližuje práci kovářů, hrnčířů a pekařů spojenou s ukázkami volných replik hrnčířské a chlebové pece a interiéru středověké kovárny. Závěr exkurze pojednává o historii bylinářství v prostorách středověké klášterní bylinné zahrady.
Pravidelné víkendové pobyty (1x měsíčně) s historicko řemeslně vzdělávací tematikou určené pro jednotlivé zájemce z řad dětí a mládeže. Program je dlouhodobě koncipován a předpokládá účast na více víkendových pobytech v průběhu roku. Termíny jednotlivých víkendů jsou avízovány s půlročním předstihem. Věk účastníků 9 – 18 let.

Letní dětský tábor
Čtrnáctidenní letní tábor v centru Šelmberk se středověkou tematikou pro děti ve věku od 8 do 15-ti let. Tábor je určen zejména účastníkům celoročních víkendových pobytů programu Život ve středověku. V říši Dragonia na ně čeká mnoho dobrodružství a bojů proti zlu na straně krále a jeho oddaných rytířů, moudrý drak i práce u mistrů cechů v danarských dílnách. Veškerá činnost je koncipována s důrazem na týmovou spolupráci dětí, jejich tvořivost a zapojení se do kolektivu.

Školy šermu
Víkendové či několikadenní školy scénického šermu mečem, kordem a jinými zbraněmi pro zájemce všech věkových kategoriií, začátečníky i pokročilé. Školy zahrnují teoretickou a praktickou část výuky. Náplň jednotlivých škol je předem vyhlášena, nebo může být přizpůsobena požadavkům konkrétní zájmové skupiny.

Akce pro veřejnost
Široká veřejnost je jednou z cílových skupin programů o. s. DANAR. V prostorách Historicko řemeslně vzdělávacího centra Šelmberk se tak každoročně uskuteční několik jednodenních i několikadenních akcí pro veřejnost, které mohou navštívit návštěvníci všech věkových ketegorií.

Mezinárodní soutěž mladých řemeslníků / International contest of young craftsmen
Soutěž je určena zejména mladým lidem do věku 25 let, kteří nějakým způsobem provozují historická řemesla. Soutěž je ojedinělým projektem.
Soutěžní disciplíny probíhají v oborech kovářství a předení na kolovratu. Plánované rozšíření disciplín bude v oborech tesařství a hrnčířství.

 

 

www.kralovstvidanar.com


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...