Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Většina českých škol nepodceňuje výuku Ochrany člověka za mimořádných událostí

Téměř osmdesát procent základních a středních škol v naší republice zařazuje do své výuky téma Ochrany člověka za mimořádných událostí.

  • Publikováno: 24. 02. 2010

Jedná se o oblast zahrnující zmírňování následků živelních pohrom, havárií s únikem nebezpečných látek do životního prostředí a dalších nehod, které mohou ohrozit životy a zdraví obyvatel a způsobit velké materiální škody. Toto téma je v rámcovém vzdělávacím programu pro základní a střední školy zařazeno do vzdělávací oblasti Výchova ke zdraví. 

K výuce Ochrany člověka za mimořádných událostí mají aktivnější vztah speciální školy než školy běžné. Ze ZŠ, které uvedenou oblast vyučují, tak více než polovina činí již v 1. ročníku, vyšší ročníky se s ní setkávají ještě častěji. Na SŠ se „ochraně člověka“ věnuje výuka především v 1. a 2. ročníku. 

Nejdůležitějšími formami výuky jsou řešení modelových situací, teoretická, fyzická a psychická průprava. Častou součástí výuky jsou i praktická cvičení. Exkurze mají větší význam pro speciální základní školy, kdežto běžné školy dávají přednost besedám s odborníky. Aktivnější školy spolupracují přímo s pracovníky složek Integrovaného záchranného systému a čerpají od nich podklady pro výuku. 
Pro přípravu na výuku školy obecně používají především odbornou literaturu, všeobecné informace z médií a internetové prezentace odpovědných institucí. 

Nejvyužívanějšími typy učeních pomůcek jsou multimediální programy (filmy) a názorné učební pomůcky. Některé školy ale filmy k oblasti „ochrany člověka“ vůbec neznají, např. v Praze a Jihomoravském kraji se jedná zhruba o třetinu případů. 

Hlavní závěry z tohoto šetření jsou vyvěšeny na webových stránkách Ústavu pro informace ve vzdělávání.

 

www.uiv.cz


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...