Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Co se změnilo v českém školství?

Ústav pro informace ve vzdělávání vydává publikaci s názvem Co se změnilo v českém školství.

  • Publikováno: 15. 02. 2010

Publikace Co se změnilo v českém školství má za cíl upozornit na výrazné změny a nové trendy ve školství v období posledních pěti let – od školního roku 2003/2004 do školního roku 2008/2009.
Jednotlivá témata jsou zpracována nejen z hlediska vzdělávacího, ale i demografického, ekonomického a mezinárodního. 

Publikace je členěna do 27 kapitol a věnuje se např. poklesu počtu žáků na úrovni středoškolského vzdělávání a z toho vyplývající nevytížené kapacitě škol, absolventům středních škol a jejich uplatnění na trhu práce, výuce cizích jazyků, vzdělávání cizinců, vzrůstajícímu významu vysokého školství, otázce kvalifikovanosti učitelů, feminizaci českého školství či platům českých učitelů.

Představovaná publikace je jedinečná tím, že jako první podává retrospektivní pohled na české školství v posledních několika letech.
Textová část s výrazně vyznačenými hlavními závěry je doplněna barevnými grafy a tabulkami. Publikace je určena pro laickou i odbornou veřejnost, její předností by měla být přehlednost, stručnost a možnost rychle nalézt důležité informace.
Publikace je v elektronické formě dostupná na webových stránkách ÚIV.

 

www.uiv.cz


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...