Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Stipendijní program pro kariéru v nadnárodních firmách

Nadace GE Foundation a Institut mezinárodního vzdělávání spouští šestý ročník programu GE Foundation Scholar-Leaders Program v České republice.

  • Publikováno: 31. 01. 2010

Program GE Foundation Scholar-Leaders je prvním stipendijním programem svého druhu ve střední Evropě. Zaměřen je regionálně a jeho cílem je umožnit setkání vynikajících studentů ze středoevropských a východoevropských zemí.

Program je jedinečný v tom, že studentům poskytuje nejen stipendium, ale zároveň je připravuje na budoucí kariéru v nadnárodních firmách působících na území České republiky. Do programu se mohou přihlásit studenti druhého ročníku vybraných českých univerzit (Vysoké učení technické v Brně, České vysoké učení technické v Praze, Masarykova univerzita v Brně, Technická univerzita Ostrava, Vysoká škola zemědělská v Praze), pokud studují obory ekonomie, řízení, strojírenství nebo technologie.

Nezávislý výbor jmenovaný IIE vybere deset studentů z rozmanitého a širokého pole uchazečů. Pro stipendium budou vybráni vynikající vysokoškolští studenti, kteří se vykáží nejen výbornými akademickými výsledky, ale též mimoškolními aktivitami (například služba v komunitě, stáže, účast ve studentských skupinách či dobrovolných organizacích).
Každý z vybraných studentů bude po dobu dvou let dostávat stipendium ve výši 1500 Euro ročně. Kromě toho se v rámci stipendia budou účastnit různých dobrovolných aktivit a budou mít příležitost zúčastnit se společně s dalšími středoevropskými studenty specializovaného regionálního semináře v Budapešti. Zde získají možnost nahlédnout do vnitřního fungování společnosti GE – studenti totiž stráví jeden den po boku manažera GE působícího v České republice. 

Uzávěrka přihlášek do stipendijního programu je 12. února 2010! Do tohoto termínu musejí studenti zaslat veškeré materiály na adresu evropské pobočky IIE. Materiály musejí obsahovat přihláškový formulář, esej v rozsahu tisíce slov, životopis, dva doporučující dopisy (alespoň jeden musí být od vysokoškolského pedagoga) a opis studijních výsledků za první rok studia (s anglickým překladem, který nemusí být úředně ověřený). Program probíhá v anglickém jazyce.

 

www.vzdelani.cz


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...