Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Nový projekt pro znevýhodněnou mládež

„Učení pro život - posílení profesní úrovně pedagogů výchovných zařízení za účelem rozvoje klíčových kompetencí u dětí s ústavní nebo ochrannou výchovou“ je nový projekt, který…

  • Publikováno: 20. 12. 2009

Nový projekt je zaměřen především na rozvoj klíčových kompetencí u dětí dlouhodobě umístěných ve výchovných institucích a zároveň reaguje na potřebu posílení odborné úrovně pedagogů výchovných zařízení. Během projektu bude proškoleno minimálně 45 pedagogů z 15 institucí s přímým vlivem na 150 dětí. Většinou jde o mládež znevýhodněnou svým původním sociálním prostředím nebo svým problémovým chováním.

Díky zahraničním zkušenostem projekt nabízí účast v systematicky uceleném, dlouhodobém motivačním programu s prvky zážitkové pedagogiky. Účast v programu pomáhá dětem zažít společenský úspěch, zvýšit si sebevědomí a zlepšit si pohled na sebe sama. Úspěch pak mohou sdílet i jejich nejbližší, což pozitivně ovlivňuje rodinné a další vazby. Děti si tak postupně zvyšují připravenost na samostatný osobní, rodinný a společenský život.

Během motivačního programu si mladí účastníci ve spolupráci s pedagogy stanoví osobní cíl ve vybraném rekreačním sportu a praktické dovednosti, vykonávají dobrovolnou službu a v týmu plánují a podnikají dobrodružnou expedici. Alena Jeslínková, projektová manažerka, uvedla: „Náš projekt je nastaven na hodnocení individuálního zlepšení jednotlivce. Nesnažíme se účastníky porovnávat – nejde o tvrdou soutěž, spíše o spolupráci a možnost získat uznání vlastních schopností.“

Projekt je dotovaný z prostředků EU prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 5 341 745 Kč a je realizován pod záštitou občanského sdružení Program pro mládež Cena vévody z Edinburghu.
Nový projekt navazuje na pilotní fázi zaměřenou na rozšíření programu do zařízení pro ústavní a ochrannou výchovu financovaného Mezinárodní asociací programu a využívá zkušeností prvních 3 již zapojených institucí v ČR.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...