Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Ředitelé SŠ jsou stále nespokojeni s novou podobou přijímacího řízení

Během září 2009 provedl Ústav pro informace ve vzdělávání sběr dat mezi řediteli základních a středních škol. Šetření se zaměřilo na změněnou podobu přijímacího řízení na SŠ a jeho účelem bylo…

  • Publikováno: 05. 12. 2009

Celkové hodnocení nové podoby přijímacího řízení zůstává vysoce negativní (na škále od 1 do 5, kde 1 představuje nejlepší a 5 nejhorší hodnocení, je průměrné hodnocení u SŠ 4,3; u ZŠ 3,6).

Základní i střední školy ve velké míře uvádějí, že novou podobu přijímacího řízení nepovažují za spravedlivější. Šance sociokulturně znevýhodněných žáků se dle ředitelů nezměnily; účast uchazečů na několika zkouškách v tak krátkém intervalu a prodloužení doby čekání na výsledky vedly k jejich větší stresové zátěži.

Zápisový lístek po praktických zkušenostech považuje za špatné řešení 77 % ředitelů SŠ.

Nepotvrdila se očekávání, že nová podoba přijímaček bude znamenat mnohem vyšší administrativní zátěž. Střední školy se před přijímacím řízením obávaly, že budou muset odvolacímu orgánu předkládat rozsáhlé údaje či popisovat důvody rozhodnutí ředitele školy v souvislosti s odvoláním uchazeče; rovněž se obávaly, že budou muset umožnit uchazeči, aby se vyjádřil ještě před vydáním rozhodnutí. Uvedené aspekty přinesly ve výsledku zvýšení zátěže pouze pro 20–25 % SŠ, kdežto před přijímacím řízením se toho obávala polovina škol.

U škol zesílil nesouhlas s výroky, že by nový systém podnítil žáky ZŠ, jejich rodiče či pedagogy k aktivitě a většímu zájmu o budoucí vzdělávací dráhu.

Podrobnou zprávu z tohoto šetření naleznete na webových stránkách ÚIV.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...