Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Duha – sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi slaví 20. narozeniny

Pomyslných dvacet svíček na dortu bude hořet v pátek 27. listopadu, kdy Duze k jejím narozeninám popřejí představitelé základních článků Duhy a další hosté. Milou návštěvou bude Jan Galén Šimáně…

  • Publikováno: 27. 11. 2009

Do Prahy se sjedou zástupci členské základny Duhy z celé České republiky. Oslavy 20. výročí Duhy proběhnou před sobotním valným shromážděním Duhy, Velkou Duhou. Letošní Velká Duha bude volební, delegáti zvolí nové představitele, kteří povedou Duhu po dobu příštích tří let.

V základních článcích Duhy (dužinách), které najdete ve všech krajích ČR, pracují dobrovolníci, kteří nabízejí dětem a mládeži zajímavý program pro volný čas a kterým také patří velký dík za jejich práci.
S Duhou děti jezdí na hory, na tábory, na vodu, slaňují, poznávají přírodu, získávají nové znalosti a dovednosti formou her, mohou se umělecky se projevovat a také pomáhat znevýhodněným, učí se jednat, diskutovat, komunikovat v cizím jazyce, zajímají se o dění kolem sebe a tím aktivně rozvíjí sebe i své okolí. Život dětí a mládeže sdružených v Duze je tak barevnější. Kromě pravidelné činnosti s dětmi a mládeží v základních článcích nabízí Duha projekty pro děti, mládež a veřejnost, které nejsou ve sdružení organizovaní.

Programy Duhy Trochujinak, Participace a Zámeček jsou nejviditelnějšími aktivitami Duhy. Program Trochujinak nabízí dobrovolnické aktivity v ČR i zahraničí, přes víkend, léto, nebo po celý rok. Program Participace rozvíjí možnosti dětí a mládeže, které se chtějí podílet na věcech veřejných, nejznámějším projektem je Národní parlament dětí a mládeže. Program Zámeček vydává časopis Zámeček, který je určen především pro děti z dětských domovů a náhradní rodinné péče a ty ho také samy tvoří. Duha je členem České rady dětí a mládeže a mezinárodních organizací Mezinárodních mladých přátel přírody (IYNF) a Mezinárodních přátel přírody (NFI).


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...