Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Internetový portál Moderní dějiny oživuje dění dvacátého století

K posuzování dějin se musí přistupovat s opatrností. Velmi snadno lze totiž opominout periferní, přesto však pro komplexnost důležitá fakta či zvolit jednostranný náhled a interpretace té či oné…

  • Publikováno: 21. 10. 2009

Ve školách bývá často dvacáté století opomíjeno, což je jen těžko nejlepším řešením.

Informovanost. Mít dostatek informací z různých zdrojů a možnost si je porovnat je naprosto nezbytným předpokladem pro objektivitu.

Internetový portál „Moderní dějiny“ je určený pro učitele, studenty a žáky. Jeho náplní jsou dějiny dvacátého století, které přehledně dělí do deseti kratších období: počátek století a první světová válka, Československo v letech 1918-1938, Evropa a svět mezi válkami, druhá světová válka, Československo v letech 1938-1945, Evropa a svět po roce 1945, Československo v letech 1945-1948, Československo v letech 1948-1968, Československo v době normalizace, od pádu komunismu k jednotné Evropě.

Pouhý dějepisný výklad dnes poskytne kdejaká učebnice. Čím se ovšem portál Moderní dějiny liší, je množství pramenů, které nabízí: od textových dokumentů přes videa až po novinové články z průběhu století. Obsah portálu stále nabývá, postupně se rozšiřuje i počet jeho přispěvatelů. Už nyní je ovšem využitelný a dobrý pro všechny, kdo se o dějiny dvacátého století zajímají.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...