Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Science Gate pomůže školám s výukou

Science Gate - Brána k poznání je název projektu, který se na podzim rozbíhá v Liberci. Jeho cílem je pomáhat školám v realizaci školních vzdělávacích plánů v oblasti přírodních věd. „…

  • Publikováno: 29. 09. 2009

Projekt tak pomáhá dokončit kurikulární reformu a přispěje ke zkvalitnění úrovně počátečního vzdělávání žáků Libereckého kraje. V osmi velkých tematických celcích vzniknou materiály pro učitele i žáky, pracovní listy, náměty na pokusy, praktické úlohy a další aktivity, které by měly usnadnit výuku přírodních věd a podpořit mezipředmětové vazby.

Projekt přímo podpoří 4000 žáků základních a středních škol Libereckého kraje. Ve spolupráci s pedagogy budou vytvořeny materiály a návody podporující skupinovou práci žáků přímo ve školách, jejich samostatnéobjevování přírodních zákonitostí a také osvojování kompetencí k učení a řešení problémů. Práci s materiály vytvořenými pro projekt usnadní učitelům semináře k jednotlivým tématům a e-learningové lekce na internetovém portálu. Celý projekt pak najde zázemí ve fungujícím libereckém science centru iQpark a využije jeho interaktivní exponáty.

Na projektu spolupracují základní školy a gymnázia z celého Libereckého kraje. Právě zde bude probíhat hlavní část projektu. Zapojena je ale i Technická univerzita v Liberci a Katedra didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze, které jsou garanty metodické správnosti projektu.

Projekt by měl přispět ke zvýšení zájmu žáků o přírodní vědy a motivovat je k dalšímu studiu na školách technického směru.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...