Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Využijte Evropský den jazyků ke zlepšení jazykových dovedností

26. září 2009 probíhá opět Evropský den jazyků! Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem se jej rozhodl slavit již o dva dny dříve ve čtvrtek 24. září 2009 na následujících…

  • Publikováno: 07. 09. 2009

Republiky 12, oddělení zahraničních knihoven SVK Plzeňského kraje)
Praha: Goethe-Institut Prag (Masarykovo nábř. 32)
Pardubice: Goethe-Zentrum Pardubice (Pernštýnské nám. 54)
České Budějovice: Goethe-Zentrum JC JU (Krajinská 2)

Nabídka je určena pro žáky základních i středních škol, kteří teprve stojí před volbou cizího jazyka, nebo pro ty, kteří se právě začali učit němčinu.
Jazyková animace jim může pomoci překonat počáteční ostych v osvojování německého jazyka, získat chuť se učit a poznat lépe naše sousedy. Jde o kreativní výukový postup, který klade důraz na první kontakt s cizím jazykem. Soustředí se na odbourávání zábran při aktivním užívání jazyka. Nenásilně aktivizuje dříve osvojené jazykové dovednosti. Cílem je mj. odbourat strach z mluvení a chybování, ukázat možné způsoby komunikace.

Dále Tandem vyhlašuje soutěž „Pomůcky usnadňující výuku německého jazyka“.

Protože se k podpoře česko-německé spolupráce váže i rozvoj jazykových dovedností, vyhlašují Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem a Goethe-Institut Prag tuto soutěž:

Podpořte výuku německého jazyka u nás. Dejte průchod své tvořivosti a vyrobte jazykovou pomůcku, která přispěje k rozvoji jazykových dovedností v němčině. Vítězové zažijí půlden jazykové animace připravené speciálně pro ně nebo budou přivítáni na německém velvyslanectví v Praze.
Tvořit můžete až do 26. října 2009. Autoři nejlepších jazykových pomůcek budou slavnostně vyhlášeni na Mezinárodním veletrhu jazyků, vzdělávání a kultury Expolingua 6. listopadu 2009 v Praze.

Kategorie 1
Účastníci: žáci 1. stupně ZŠ
Soutěže se mohou zúčastnit skupinky 2-6 žáků nebo celá třída jako skupina.
Zadání: Vymyslete a vyrobte vlastními silami společenskou (stolní) hru určenou k procvičení slovní zásoby německého jazyka.
Ocenění: Třída vítězů (i když se účastní a vyhraje jen jedna skupinka ze třídy, platí pro celou třídu) bude odměněna celým půldnem jazykové animace. Jazykový animátor přijede do školy a bude mít připraveny aktivity šité na míru vítězné třídě (termín určí sama škola).
Všichni účastníci soutěže dostanou Glejt o účasti v soutěži.

Kategorie 2
Účastníci: žáci 2. stupně ZŠ nebo nižších ročníků víceletých gymnázií
Soutěže se mohou zúčastnit skupinky 2-6 žáků.
Zadání: Vymyslete a vyrobte vlastními silami pohyblivou pomůcku určenou k ulehčení výuky německého jazyka.
Ocenění: Třída vítězů (i když se účastní a vyhraje jen jedna skupinka ze třídy, platí pro celou třídu) bude v pátek 6.listopadu 2009 pozvána na německé velvyslanectví v Praze, kde ji čeká prohlídka a občerstvení.
Všichni účastníci soutěže dostanou Glejt o účasti v soutěži.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...