Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Dva projekty pro školy v režii Národní pedagogické knihovny

Říjen je od roku 2008 Mezinárodním měsícem školních knihoven (International School Library Month), jeho předchůdcem byl Mezinárodní den školních knihoven. Právě tento měsíc slouží k různým akcím…

  • Publikováno: 04. 09. 2009

Při této příležitosti vyhlašují Ústav pro informace ve vzdělávání – Národní pedagogická knihovna Komenského v Praze a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě česko-slovenský projekt „Záložka do knihy spojuje školy“.

Cílem projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Děti vytvoří záložky do knihy libovolnou technikou a vymění si je s partnerskou školou na Slovensku. Z přihlášených českých a slovenských škol budou utvořeny dvojice podle typu školy a počtu přihlášených žáků. Následně bude oběma školám zaslána kontaktní adresa přidělené partnerské školy ve druhém státě.

Základní a střední školy, které mají zájem se projektu zúčastnit, mohou do 24. 9. 2009 vyplnit přihlášku, která je spolu s podrobnými informace o projektu vyvěšena zde. Projekt bude ukončen 31. října 2009.

Dále vyhlašuje Ústav pro informace ve vzdělávání – divize Národní pedagogická knihovna Komenského v rámci projektu Podpora čtenářské gramotnosti druhý ročník literární soutěže pro středoškoláky „Žijeme na jedné zemi“. Tématem letošního ročníku je „Mateřský jazyk v dnešní Evropě“.

Literární práce bez omezení formy a žánru v rozsahu maximálně pěti stran mohou žáci zasílat v elektronické podobě na adresu soutěž@npkk.cz nejpozději do 15. listopadu 2009. Každá práce musí obsahovat záhlaví se jménem žáka a názvem a adresou školy. Bližší informace o soutěži jsou vyvěšeny zde.

Práce bude hodnotit odborná literární porota. Každý účastník, který se dostane do finále, získá čestné uznání a jeho práce bude uveřejněna ve sborníku. Pět nejlepších obdrží zajímavé ceny. Slavnostní vyhodnocení soutěže a předání cen vítězům se uskuteční na MŠMT v lednu 2010.

Jedním z cílů soutěže je upozornit na Mezinárodní den mateřského jazyka, který připadá na 22. února.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...