Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Cena ČRDM putuje do Ruska

K pravidelým akcím na Mezinárodním folklorním festivalu Pražský jarmark patří mimo jiné i udělování ceny České rady dětí a mládeže pro nejsympatičtější folklorní soubor. Tu v pátek 28. srpna na…

  • Publikováno: 30. 08. 2009

Ještě než začalo samotné předávání, podařilo se mi pana Sedláčka krátce vyzpovídat.

„Myslíte, že byste mi mohl už teď, krátce před vyhlášením nejsympatičtějšího souboru prozradit, který je ten, co vám nejvíce padl do oka?

Já bych poprosil ještě patnáct minut strpení, protože kdybych to prozradil, mohlo by se to dostat ven před tím oficiálním okamžikem. Ale dobře, pokud to nikde předem neprozradíte, tak vám mohu říci, že cena poputuje do Ruska k souboru Lejsen. Je to shodou okolností ten, co hraje právě teď, když si tu povídáme, ale je to jen náhoda, protože jsme měli vlastní porotu, která sem každý den chodila a vyhodnocovala. A musím říci, že jsme se soustředili na zahraniční soubory, to jen aby to těm českým nebylo líto, že se neumístily. Lejsen je tedy nejsympatičtější folklorní soubor z pohledu České rady dětí a mládeže.

„Zmínil jste, že Lejsen byl nejsympatičtější, byla ještě nějaká jiná kritéria?

Ne, tam šlo opravdu o dojem. Ještě jsme se soustředili na to, aby to byl soubor, kde je převaha dětí a mládeže, protože děti a mládež je cílová skupina, která nás zajímá a pro kterou se snažíme budovat lepší prostředí a hájit její zájmy jak v České republice, tak i na evropské úrovni. Takže ti Rusové nás mile překvapili, že tam měli dost dětí a mladých lidí.

„Je známo, že máte velké zkušenosti s prací v organizacích pro děti a mládež. Máte nějakou osobní zkušenost i s folklorem?

Já osobně se zajímám o folklor prerijních a pláňových amerických Indiánů. Máme kapelu, kde hrajeme tradiční písně, které se v podobě, v jaké je hrajeme, začaly objevovat před sto padesáti lety právě na pláních a drží se dodnes. Ty písně jsou doprovodné k tancům a taneční soutěže se stále konají a pořádáme je i v Čechách. Jsme jedna z českých kapel, která se tomu věnuje.

„Povídáme si spolu na Pražském jarmarku, tak by mě zajímalo, jak během roku vypadá spolupráce mezi ČRDM a Folklorním sdružením.

My se snažíme spolupracovat na těch tématech, která jsou nám blízká. Folklorní sdružení má dobré kontakty v politické reprezentaci, protože se spousta politiků aktivně účastní folklorních festivalů. Takže určitě využíváme ty společné kontakty k prosazování myšlenek, které se snažíme promítat do zákonů, které schvaluje Poslanecká sněmovna. Naše společné postoje se promítají třeba i při hlasování na valných shromážděních. Spolupracujeme ve vzájemné propagaci v našich tiskovinách, máme server Adam a časopis Archa, takže i tam se snažíme propagovat Folklorní sdružení. A i na našich akcích, které pořádá ČRDM, se snažíme dávat prostor folkloru, třeba na Bambiriádě vystupují folklorní soubory. I co se týká tiskovin Folklorního sdružení, tak se je snažíme distribuovat a zase naopak – Folklorní sdružení má spoustu akcí po republice, kde potom propaguje ČRDM.

„V posledních letech je docela diskutovaným tématem zájem mladých lidí o folklor. Jak tohle vnímáte vy?

Já myslím, že to není tak špatné. Když to vidím právě na festivalech, tak tam je mnoho mladých lidí, kteří jsou velmi aktivní ve folkloru, a ve srovnání s cizinou mi připadá, že u nás je ten počet mladých lidí výrazně vyšší.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...