Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Regionální výměna zkušeností se chystá i v Praze

Jste z Prahy a okolí? Vedete oddíl a už vám docházejí nápady? Potřebujete si „dobít baterky“? Popovídat si s dalšími vedoucími, jak řešit to či ono? Chcete se dozvědět, co jsou…

  • Publikováno: 17. 08. 2009

října 2009! Vše shora jmenované a ještě mnoho dalšího můžete zažít na Regionální vzájemné výměně zkušeností v Praze!

Co se skrývá pod zkratkou VVZ?
Je to „Vévézetka“ neboli Velká, nebo také Vzájemná Výměna Zkušeností. Možná jste slyšeli spíš o CVVZ, tedy Celostátní VVZ. Na ní se jednou za rok setkávají vedoucí různých sdružení dětí a mládeže, spolků, malých i velkých organizací a klubů, aby porovnali své názory, vyměnili si nápady a společně hledali řešení problémů, které je trápí. Zároveň je na vévézetkách možnost se vzdělávat nebo se v něčem zdokonalit na různých dílnách a seminářích. Vévézetky také pomáhají upevňovat tolerantní přátelství napříč spektrem neziskových sdružení.

Proč Regionální Vévézetka?
Celostátní setkání vedoucích mají mnoho výhod, ale i nevýhody – schází se na nich stovky lidí, a obvykle je to pro tři čtvrtiny republiky příliš daleko. Proto je tu možnost regionálních vévézetek, kde se sejde méně lidí. Když se poznají, spřátelí, bude se jim v regionu lépe spolupracovat – mají k sobě blíž, mohou se sejít častěji i během roku, mimo vévézetky, ať již sami či s celými oddíly, soubory, kluby. A navíc nemusí účastníci jet přes celou republiku, ba dokonce mohou jít večer spát domů. Menší počet lidí také snadněji vytvoří příjemnou atmosféru.

Program Pražské regionální vévézetky
Máme lektory, kteří jsou ochotni podělit se o své zkušenosti v nejrůznějších oborech – program můžete ještě do konce prázdnin ovlivnit svým přáním nebo nabídkou.
Skladbu programu budeme přizpůsobovat počtu a zájmům přihlášených. Prosíme proto, připojte k předběžné přihlášce také několik vět o tom, jaké obory v dílnách a seminářích byste nejraději chtěli absolvovat, jaká témata chcete objasnit nebo diskutovat. Nelze asi vyhovět všem, ale budeme se snažit uspokojit vaše přání co nejlépe. Pokud byste měli zájem některou sekci programu lektorovat, pošlete na rvvz@prazskarada.cz stručný popis nabízeného programu a pár detailů o sobě. Do několika dnů dostanete vyjádření, příp. formulář.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...