Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Stalo se v zemi české... aneb Jak se učil dějepis

Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze pořádá výstavu o historii vyučování dějepisu. Záštitu nad výstavou převzal náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Jindřich Kitzberger. …

  • Publikováno: 12. 07. 2009

S rodovou historií se seznamovali již středověcí šlechtici. Počátky dějepisu jako školního předmětu se datují do 16. století. Jako učební předmět v dnešním slova smyslu byla historie zavedena do škol za reforem Marie Terezie.

Výstava návštěvníky seznamuje s formami vyučování dějepisu od 16. století až po dnešní dobu, včetně politických okolností, které výuku ovlivňovaly. Součástí expozice jsou učebnice dějepisu, školní obrazy a pomůcky k výuce dějepisu domácí i zahraniční provenience a také fotografie z hodin dějepisu. Návštěvníci se mohou seznámit se vzpomínkami učitelů dějepisu na výuku i se vzpomínkami významných osobností české kultury.

Exponáty pocházejí ze sbírek Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze a Vlastivědného muzea v Olomouci. K výstavě byla vydána publikace s obrazovou přílohou.
Výstava je otevřena od 22. května do 9. listopadu 2009 denně mimo pondělí.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...