Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Svatý na mostě - unikátní výstava v muzeu Karlova mostu

V muzeu Karlova mostu je k vidění výstava „Svatý na mostě“, která představuje jednu z nejrozsáhlejších svatojánských expozic. Jejími autory jsou prof. Vít Vlnas a prof. Jan Royt. …

  • Publikováno: 25. 06. 2009

Zvláštní pozornost je věnována Nepomuckého legendě, pobělohorským událostem, Janově beatifikaci a následnému svatořečení či vnímání jeho odkazu antiklerikální společností českých obrozenců devatenáctého století.

Muzeum představuje svatého Jana Nepomuckého široké veřejnosti nejen jako středověkého mučedníka, kanonizovaného v – stále ještě pokřivenou optikou nahlížené – době vrcholného baroka, ale především jako duchovní, společenský a kulturní fenomén, nemající v našich zemích obdoby.
Druhá linie výstavy pak směřuje po cestě představení Jana Nepomuckého jako světce lidu a symbol (nejen) českého venkova.

Na výstavě jsou k vidění mimo jiné i exponáty pocházející ze soukromých majetků, které dosud nikdy nebyly vystavovány a je pravděpodobné, že již také nikdy nebudou.

Výstava byla otevřena v květnu k příležitosti výročí 280 let od svatořečení Jana Nepomuckého. Jejím hlavním cílem je pozvednout podvědomí o jednom z nejznámějších českých světců a tlumočit jeho morální odkaz dnešní společnosti.
Probíhat bude do konce srpna.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...