Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Eurydice vystavila tři nové publikace

Na konci května byly na webových stránkách Eurydice vystaveny tři nové publikace. 1. Integrace dětí přistěhovalců do škol v Evropě obsahuje informace o situaci ve všeobecném vzdělávání na…

  • Publikováno: 15. 06. 2009

Publikace zatím existuje anglicky a francouzsky. Jsou v ní rozebírána následující témata:
– spolupráce mezi školou a rodinou přistěhovalců
– výuka mateřského jazyka přistěhovalců
– národní politika vzhledem ke kulturní a jazykové diverzitě ve vzdělávacích systémech.

2. Struktura vzdělávacích systémů od preprimárního po terciární vzdělávání zachycuje ve formě diagramu strukturu vzdělávacích systémů od preprimárního po terciární vzdělávání v 31 zemích zastoupených v síti Eurydice. Publikace existuje anglicky a francouzsky.

3. Autonomie a odpovědnost učitelů v Evropě zkoumá autonomii škol a učitelů na primární a nižší sekundární úrovni ve 30 evropských zemích. Z analyzovaných otázek jsou na prvním místě příčiny a dopady reforem, jež se realizovaly v uplynulých 20 letech, a autonomie učitelů vzhledem k základním učebním dokumentům, vyučovacím metodám a hodnocení žáků. Pozornost je věnována definici pracovní doby a úkolů učitelů, organizaci dalšího vzdělávání učitelů a způsobům, jimiž učitelé přispívají k reformám a pedagogickým inovacím. Tato studie rovněž pojednává o metodách hodnocení učitelů.
Publikace je přeložena do češtiny.

EURYDICE (The Information Network on Education in Europe) je síť informačních oddělení, kterou založila Evropská komise spolu s členskými státy Evropské unie. Tato síť existuje od roku 1980, jejím cílem je podpora spolupráce ve vzdělávání a zlepšování pochopení školských systémů a vzdělávací politiky jednotlivých zemí.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...