Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Májové slavnosti na Malostranském hřbitově

Právě dnes se od 10 hodin konají obnovené Májové slavnosti na Malostranském hřbitově, na které Vás zve Spolek Svatobor a Královská kanonie Premonstrátů na Strahově. Pro návštěvníky je…

  • Publikováno: 30. 05. 2009

Vstup je volný.

Založení Májových slavností na Malostranském hřbitově bylo iniciováno spisovatelem Václavem Františkem Velebou (1786-1856), který je poprvé uspořádal v roce 1807. Šlo o slavnost náboženského charakteru určenou zejména pro měšťany a zaměřenou na oslavu jara jako zmrtvýchvstání přírody a naději na budoucí vzkříšení zesnulých. Slavnost záhy mezi Pražany nabyla značné obliby pro svůj charakter lidové slavnosti. Od r. 1817 přejalo záštitu nad slavností charitativní malostranské Shromáždění lásky k bližnímu.

Podrobný program slavností:

10:00 – 11:00 hod:
– mše v kostele Nejsvětější Trojice v Košířích sloužená Michaelem Josefem Pojezdným O. Praem. opatem Královské kanonie premonstrátů na Strahově;
– Missa brevis od Zdeňka Fibicha – zpívá Břevnovský chrámový sbor, sbormistr Adolf Melichar, varhanní doprovod pan Marek Čihař;
– vystoupení žáků Konzervatoře Jana Deyla:
G. F. Händel: Lascia, ch´io pianga – zpívá Michaela Blažková
G. F. Händel: Ombra mai fu – zpívá Pavel Diblík
R. Schumann: Dětské scény (výběr 4 částí v úpravě Mgr. D. Sommerové) – hrají: na flétnu Jaroslava Rudecká, na klarinet Eliška Jasenovcová, na violoncello Mgr. Dana Sommerová
C. Franck: Panis angelicus – zpívají Michaela Blažková a Pavel Diblík

11:00 – 11:15 hod:
– před kostelem uvede další program PhDr. Hanuš Jordan;
– promluví předseda Svatoboru prof. Václav Liška;
– s historií Malostranského hřbitova hosty seznámí Ing. Gabriela Kalinová;

11:15 – 12:00 hod:
– procházka po části hřbitova s výkladem Ing. Gabriely Kalinové se vzpomenutím na některé osobnosti národního obrození (na tuto část naváže procházka Ing. Kalinové po celém hřbitově, která se uskuteční 13. 6. 2009 od 15:00 hod.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...