Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Dobrovolnictví je zážitek!

Již desátým rokem nabízí Duha příležitost stát se dobrovolníkem v rámci programu Trochujinak a pomoci tak v zahraničí i ČR prospěšné věci. Duha zajišťuje výměnu dobrovolníků na mezinárodní…

  • Publikováno: 12. 05. 2009

Workcamp probíhá většinou 2-4 týdny za přítomnosti 5-30členné mezinárodní skupiny dobrovolníků.
Pracovní zaměření workcampů je široké – od ekologického (výsadba stromů či práce na farmách) přes práce v sociální sféře (pomoc postiženým lidem nebo práce s dětmi z uprchlických táborů) až po uměleckou a kulturní činnost (organizace filmových nebo hudebních festivalů). Dobrovolníci se mohou též podílet na záchraně architektonických památek, provádět archeologické práce nebo vyučovat cizí jazyky. Ve všech případech se jedná o veřejně prospěšnou činnost, která má pomoci místní komunitě nebo přispět k oživení dané lokality.

Dobrovolníci pracují zhruba 5-6 hodin denně 5 dnů v týdnu. Ve zbytku času se mladí lidé věnují aktivitám, díky kterým se mohou navzájem lépe poznat. Pořádají se výlety a exkurze po místních zajímavostech nebo se věnují sportu apod.

Workcampy tak tvoří přirozené neformální výchovně-vzdělávací prostředí, které boří předsudky a stereotypy, rozvíjí schopnosti dobrovolníků pracovat a komunikovat v mezinárodním týmu a v neposlední řadě také inspiruje k zapojení do dalších dobrovolnických aktivit.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...