Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Podporujeme šikovné vědce, říká vrchní ředitel strukturálních fondů MŠMT Jan Vitula

Rozhovor o studentském životě a školství s ekonomem a vrchním ředitelem odboru evropských fondů MŠMT Janem Vitulou. Jan Vitula pochází z Jihomoravského kraje, v současné době zastává post…

  • Publikováno: 25. 04. 2009

Jeho koníčkem je věda a rád vzpomíná na svá studentská léta strávená v Brně.

„Mnoho absolventů vysokých škol nemůže najít uplatnění ve svém oboru. Vysoké školy tak mnohdy chrlí absolventy, o které není na trhu práce zájem. Kde vy osobně vidíte chybu?

Obávám se, že tohle je dáno poptávkou studentů. Pokud nastupují do oborů, u nichž je v celé republice omezený počet míst, pak se nemohou divit, že po absolvování školy nenaleznou práci s odpovídajícím zaměřením. Druhou věcí je ale kvalita studentů, kteří školy opouštějí.

„Jak hodnotíte úroveň českého vysokého školství ve srovnání s dalšími státy Evropské unie?

Myslím, že nelze porovnávat vysoké školství jako celek. Existují školy dobré i špatné. Trochu problém je, že u nás neexistuje objektivní systém hodnocení škol, který by na základě výsledků a odborných posudků stanovil jejich kvalitu. Vím, že se takový systém připravuje, tak doufejme, že bude hotov co nejdříve. Na samostatnou otázku je pak to, proč u nás neexistují školy skutečně excelentní. To je, obávám se, dáno malým tlakem na kvalitu a typicky českým rovnostářstvím, které nám velí platit lidi podle odsloužených let a ne podle výsledků.

„Ministerstvo školství vybírá projekty, které mají šanci čerpat peníze z evropských strukturálních fondů. Mohl byste jmenovat nějaký výzkumný projekt, který připravil tým mladých lidí a ten projekt uspěl?

My nehodnotíme, kdo projekty předkládá, z hlediska věku. Zaměřujeme se na vědeckou kvalitu, kterou necháváme prověřit týmem mezinárodních expertů. Co však po předkladatelích požadujeme, je předložení jasného kariérního řádu, založeného na podpoře schopností. Žadatelé se nám také musí zavázat k jasným počtům doktorandů a mladých vědců, které ve svém projektu zaměstnají.

„Mají studenti možnost se nějaký způsobem zapojit do vědecké a výzkumné oblasti?

Do roku 2015 investujeme do české vědy ze dvou operačních programů více než 60 mld. Kč. Ve všech námi podpořených projektech vyžadujeme jasné závazky na zaměstnání mladých vědců za slušných platových podmínek. Myslím, že to vytváří slušný prostor pro uplatnění.

„Ve kterém kraji se nejlépe daří získávat peníze na projekty věnující se vědě a výzkumu?

Na hodnocení z pohledu regionů je ještě brzo. To uvidíme za pár let.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...