Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Cena Přístav za podporu práce s dětmi a mládeží po osmé

Cena „Přístav” je ocenění podpory mimoškolní práce s dětmi a mládeží, které každoročně uděluje Česká rada dětí a mládeže. Vyjadřuje ocenění za významnou podporu mimoškolní…

  • Publikováno: 10. 04. 2009

Práci, která má tak zásadní vliv na utváření a pozitivní vývoj naší občanské společnosti, se nevěnuje nezbytná pozornost sdělovacími prostředky ani širokou veřejností a není patřičně oceňována. Smyslem tohoto ohodnocení je proto vyzvednout dobré zkušenosti z komunální politiky a ocenit konkrétní představitele této sféry, kteří mohou být příkladem všem ostatním.

Navrhovat kandidáty na Cenu ČRDM „Přístav“ mohou alespoň tři občanská sdružení nebo jejich organizační jednotky a DDM (SVČ). Jedním z navrhovatelů může být též školní družina nebo školní klub.
Návrh se podává výhradně v písemné podobě buď osobně nebo poštou na adresu Kanceláře ČRDM. Lhůta k předložení návrhů končí k 15. dubnu každého roku.

Cenu uděluje Česká rada dětí a mládeže u příležitosti zahájení Bambiriády.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...