Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Program nekomerčních překlenovacích úvěrů 3P pro neziskovky se rozbíhá

"Program překlenovací pomoci 3P" Poštovní spořitelny (PS) a NROS se úspěšně rozběhl. V lednu vybrala hodnotící komise první neziskové organizace, které mohou díky nekomerčnímu úvěru Poštovní…

  • Publikováno: 05. 03. 2009

Tyto peníze jim pomohou překonat období do poskytnutí přislíbených dotací.
Přidělování návratných nadačních příspěvků z nekomerčního úvěru Poštovní spořitelny přichází na počátku kalendářního roku, kdy se neziskové organizace už tradičně potýkají s velkou finanční nejistotou. V tomto období není jasné, zda budou schváleny žádosti o státní dotace, ani kdy peníze dorazí na účet. Do té doby tak organizace musejí financovat projekty z vlastních prostředků.

„Přesně na tuto problematiku, kterou neziskovky vnímají jako velmi palčivou, program reaguje. Jsme velmi rádi, že NNO začaly program využívat,“ řekla ředitelka Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) Hana Šilhánová.

„Program 3P je pro všechny naprosto novým produktem. Je skvělé, že díky finanční účasti PS budou moci neziskové organizace realizovat své projekty bez toho, aby musely čekat, až jim dorazí dotace na účet. Spolupráce s NROS navíc přinese unikátní a užitečné poznatky o neziskovém sektoru,“ zhodnotil projekt Tomáš Basista, manažer Marketingu SME Poštovní spořitelny.

Kromě finanční pomoci neziskovkám vznikají v rámci programu také tzv. „Kritéria vhodná pro hodnocení úvěrových rizik českých NNO“, která budou během programu testována v praxi.
„Vznikne tak doporučení pro české banky, jak bezpečně půjčovat neziskovým organizacím. Doposud totiž banky bojovaly s vyhodnocením finanční situace neziskových organizací, ale náš projekt by mohl přispět ke změně této situace,“ nastínil využití projektu v budoucnosti Tomáš Basista.

Program překlenovací pomoci odstartoval na podzim loňského roku. Poštovní spořitelna a Nadace rozvoje občanské společnosti umožnily neziskovým organizacím v ČR žádat o prostředky na předfinancování svých projektů. V lednu pak poprvé zasedala výběrová komise, která hodnotila finanční zdraví přihlášených organizací.

Žádosti o návratný nadační příspěvek i přihlášky do programu je i nadále možno podávat, a to až do 4. 11. 2009. Předepsané formuláře, podmínky programu 3P a další informace naleznou zájemci na www.nros.cz nebo na www.postovnisporitelna.cz.

V případě potřeby mohou neziskové organizace kontaktovat programový tým na adrese: 3P@nros.cz.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...