Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Lektorské programy v iQparku

Science centrum iQpark je interaktivním zábavně naučným centrem v Liberci, který je součástí komplexu Centrum Babylon. Základní prostředky vzdělávacího a poznávacího procesu jsou herní a zábavné…

  • Publikováno: 18. 02. 2009

iQpark však nejsou jenom interaktivní expozice. Pro školní skupiny nabízí iQpark ve spolupráci s Nadací Škola hrou zdarma jedinečné interaktivní lektorské programy. Žáci se zábavnou formou seznamují s tématem, experimentují s exponáty, provádějí pokusy, týmově spolupracují. Získané informace zúročí při zpracovávání pracovních listů, které následně vyhodnotí ve škole.

Ve druhém pololetí školního roku 2008/2009 rozšiřuje science centrum nabízené lektorské programy o program Nanovlákna. Celkem tak nabízí iQpark šest lektorských programů. Dalšími jsou Zelená energie, Fyzikální zákony, Lidské smysly, Dojeď bezpečně a seminář Zelená energie pro učitele. Součástí semináře je vždy občerstvení a volný vstup do Aquaparku Centra Babylon.

V průběhu krátkého lektorského programu Nanovlákna získají žáci informace o vynálezu, vývoji a využití nanovláken a nanotextilií. Na ojedinělém interaktivním exponátu si sami vyzkouší vyrobit vzorek nanotextilie.

V rámci programu Zelená energie hledají žáci způsoby výroby energie zelenou cestou, diskutují o možnostech využití v Česku, hledají výhody a nevýhody. Následně se pokusí vyrobit elektřinu roztočením vodní turbínky, prozkoumají účinnost větrné elektrárny, vyrobí elektřinu pomocí solárního panelu. Nakonec se pokusí vyrobit elektřinu vlastní silou a porovnat, na co taková elektřina vystačí.

Obecné informace o fyzikálních zákonech se žáci dozvědí v programu Fyzikální zákony. Následně je třída rozdělena na dvě půlky, které absolvují pracovní cestu. Během pracovní cesty se na konkrétních příkladech zaměří na Zákon zachování energie, Pascalovy zákony, Archimedův zákon aj.

V lektorském programu Lidské smysly se žáci na konkrétních příkladech zaměří na možnosti svých smyslů. Ochutnají sladké či kyselé, budou hádat vůni, vyzkouší každodenní činnost se slepýma očima, pokusí se hmatem zjistit předmět a konečně se pokusí uhádnout původce zvuku.

V průběhu semináře Dojeď bezpečně! žáci nejprve spolu s lektorkou hledají rizika, která je mohou potkat v silničním provozu a pokusí se zodpovědět, jak jim čelit. Druhou částí programu je práce s pracovními listy, kdy žáci s pomocí interaktivních exponátů vyplňují pracovní listy. Tuto část následně vyhodnotí pedagog ve škole.

Obsahem semináře Zelená energie pro učitele je nejprve shrnout obecné informace o zelené energii. Pedagogové budou dále diskutovat o možnostech využití ve výuce a experimentovat s interaktivními exponáty demonstrujícími výrobu zelené energie.

Sscience centrum iQpark má pro Vás otevřeno denně, včetně svátků. Každý den tak můžete trávit experimentováním a hraním.

iQpark science centrum
Košická 6
Liberec
Objednávky pro školy a informace:
tel.: 485 249 924 a 724 586 230


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...