Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Nové publikace Eurydice

Na webových stránkách Eurydice byl vystaven český překlad publikace Výuka přírodovědných předmětů na školách v Evropě. Publikace

  • Publikováno: 29. 01. 2009

ec.europa.eu/ressources/eurydice/pdf/0_integral/081CS.pdf“>Science Teaching in Schools in Europe – Policies and Research.
Publikace podává přehled o předpisech pro výuku přírodovědných předmětů (s důrazem na fyziku a biologii) na primární a všeobecné sekundární úrovni vzdělávání. Pozornost je věnována vzdělávání učitelů, vzdělávacím programům a hodnocení žáků. Závěrečná kapitola Výzkum přírodovědného vzdělávání a příprava přírodovědných předmětů byla zpracována ve spolupráci s experty (Edgar Jenkins – Anglie, Martine Méheut – Francie), doplňuje ji podrobná bibliografie k tématu.

Zároveň byly vystaveny národní zprávy jednotlivých zemí k tématu Profesní poradenství v povinném vzdělávání v Evropě: Vocational Guidance Education in Full-Time Compulsory Education in Europe.
Jedná se o stručné zprávy, které obsahují popis situace v jednotlivých zemích Evropské unie a v zemích ESVO/EHP. Kromě základního popisu systému povinného vzdělávání zprávy obsahují legislativní rámec pro profesní poradenství, odpovědnost za tuto oblast, celostátní cíle, zastoupení profesního poradenství ve vzdělávacích programech, poradenství na školách i mimo ně, informaci o kvalifikačních požadavcích kariérních poradců, vztahy mezi školstvím a světem práce.
Na konci národní zprávy jsou uvedeny internetové odkazy a informační zdroje. Informace se vztahují ke školnímu roku 2007/2008. Srovnávací studie vydána nebyla. Text je k dispozici v angličtině a ve francouzštině.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...