Přidat inzerci

Facebook

Navigace


Středoškolská stipendia UWC

Organizace United World Colleges (UWC) vyhlásila koncem minulého roku další kolo výběrových řízení na stipendia pro středoškolské studenty. Jedná se o dvouletá stipendia na studium ve školách…

  • Publikováno: 18. 01. 2009

Studenti z celého světa tak spolu dva roky studují, tráví volný čas, bydlí atd. Stipendia obvykle zahrnují 100% nákladů na pobyt a studium, v některých případech však jsou od jednotlivých škol nabídnuta stipendia částečná, pokrývající cca 90% nákladů. Stipendium nezahrnuje cestovné studenta na školu a zpět, kapesné a některých případech ani zdravotní pojištění (podmínky se na jednotlivých školách liší).
Termín pro odeslání přihlášky je 26. ledna 2009.

Uchazeč musí splnit několik podmínek:
• být narozen mezi 1. září 1991 a 1. lednem 1993,
• ovládat základy anglického jazyka,
• dosud se výběrového řízení na UWC nezúčastnit,
• uhradit registrační poplatek ve výši 500 Kč (na místě v hotovosti), pokud postoupí do druhého kola výběrového řízení,
• navštěvovat střední školu v České republice,
• za poslední dvě klasifikační období nemít průměrný prospěch horší než 2,0.
• v případě postupu do druhého kola výběrového řízení musí uchazeč(ka) předložit souhlas svého zákonného zástupce se studiem uchazeče(ky) na United World College v zahraničí stvrzený vlastoručním podpisem zákonného zástupce.

Podrobnosti o samotném, tříkolovém, výběrovém řízení a o školách UWC najdete na www.uwc.cz.


Asociace dětské rekreace ADAM.cz Česká rada dětí a mládeže Ekopobyt Hry a hlavolamy Mravenec CK topinka Trapsavec Think Creative Pionýr
Reklama


Prosím čekejte, tato akce může chvilku trvat...